Hưng Yên: 880 hộ người có công và hộ nghèo được hỗ trợ xây nhà ở 

17:23, 14/05/2020

Ngày 11.5, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1161/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách hộ người có công và hộ nghèo trên địa bàn tỉnh được hỗ trợ xây nhà ở năm 2019 - 2020 (đợt 2).


Theo đó, có 880 hộ người có công và hộ nghèo được hỗ trợ xây nhà. Trong đó, 384 hộ người có công với cách mạng và 496 hộ nghèo. Tổng kinh phí hỗ trợ là 70 tỷ 400 triệu đồng. Mức hỗ trợ 80 triệu đồng/hộ, bao gồm: Ngân sách tỉnh hỗ trợ 30 triệu đồng/nhà; ngân sách huyện, xã hỗ trợ 20 triệu đồng/nhà; nguồn xã hội hóa 30 triệu đồng/nhà. Địa phương có nhiều gia đình được hỗ trợ xây nhà gồm các huyện: Khoái Châu 211 hộ, Ân Thi 224 hộ, Phù Cừ 111 hộ, Văn Lâm 74 hộ…  


Lệ Thu 
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)