Yêu cầu triển khai gói an sinh xã hội 62.000 tỷ đồng chính xác, minh bạch

09:30, 11/05/2020

Tối 10-5, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có Công điện hỏa tốc số 04/CĐ-LĐTBXH gửi Chủ tịch UBND 63 tỉnh, thành phố về thực hiện Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24-4-2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.
 

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, thời gian qua, về cơ bản, các tỉnh, thành phố đã chủ động, quyết liệt trong việc chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và UBND các cấp xây dựng kế hoạch, triển khai chi trả cho các đối tượng theo nội dung Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9-4-2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24-4-2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.


Tuy nhiên, qua theo dõi, nắm bắt tình hình tại các địa phương và phản ánh của người dân, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhận thấy, một số đơn vị cấp huyện, cấp xã còn lúng túng, chậm triển khai thực hiện việc hỗ trợ; quá trình rà soát, xác nhận và hỗ trợ đối tượng lao động tự do, lao động bị mất việc, ngừng việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp chưa được quan tâm đúng mức; hoạt động tuyên truyền, cung cấp thông tin cho người dân và doanh nghiệp chưa đầy đủ, dẫn đến một bộ phận người dân, doanh nghiệp chưa tiếp cận đúng nội dung, tinh thần chính sách hỗ trợ.


Để chính sách hỗ trợ an sinh xã hội kịp thời đến với những người bị ảnh hưởng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các tỉnh, thành phố tăng cường tuyên tuyền, phổ biến rộng rãi nội dung Nghị quyết số 42/NQ-CP và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg đến người dân và doanh nghiệp, đến đại diện các cấp xã, phường, thị trấn, thôn, sóc, bản để các bên liên quan hiểu rõ hơn về nội dung, ý nghĩa của chính sách hỗ trợ, từ đó có giải pháp triển khai đúng người, trúng đối tượng.


Việc xử lý hồ sơ đề nghị hỗ trợ qua dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia cần được đẩy mạnh, nhằm rút ngắn thời gian xử lý, tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng trong quá trình xác nhận và phê duyệt hồ sơ đề nghị hỗ trợ.


Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và UBND các cấp, các doanh nghiệp khẩn trương triển khai việc rà soát, thống kê các đối tượng hỗ trợ, xác định chính xác đối tượng, nhất là với nhóm lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm và lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thấp nghiệp, lao động bị ngừng việc, mất việc, hộ kinh doanh có doanh thu thuế dưới 100 triệu đồng.


Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị chức năng thực hiện tốt công tác chi trả cho các đối tượng, đẩy mạnh việc chi trả trực tiếp qua tài khoản ngân hàng của người dân và người lao động. Đối với các địa phương đang thực hiện chi trả qua hệ thống bưu điện thì tiếp tục triển khai theo quy định.


Các cơ quan liên quan tại địa phương tăng cường nhân lực phục vụ, bố trí bộ phận thường trực tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp để giải quyết các vấn đề phát sinh theo thẩm quyền; xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền để có hướng giải quyết, không để tình trạng bức xúc kéo dài. Hằng ngày, các tỉnh, thành phố báo cáo kết quả triển khai gói chính sách hỗ trợ an sinh xã hội 62.000 tỷ đồng theo tinh thần Nghị quyết số 42/NQ-CP về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trước 20h; đồng thời thường xuyên cập nhật dữ liệu báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác hỗ trợ các đối tượng trên hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ.


Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; còn UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ tại địa phương, bảo đảm tính chính xác, công khai, minh bạch và phòng, tránh bỏ sót, chi sai đối tượng và sử dụng ngân sách trái quy định pháp luật hiện hành.


Theo “Báo Hànộimới”

 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)