Khối thi đua các ban Đảng, cơ quan của Tỉnh ủy, đơn vị trực thuộc Tỉnh ủy sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm

19:06, 08/07/2020

Ngày 8.7, khối thi đua các ban Đảng, cơ quan của Tỉnh ủy, đơn vị trực thuộc Tỉnh ủy (viết tắt là Khối thi đua) tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

 

Các đại biểu dự hội nghị
Các đại biểu dự hội nghị


6 tháng đầu năm, các cơ quan, đơn vị trong Khối thi đua đã tổ chức thực  hiện tốt phong trào thi đua của năm. Các phong trào thi đua được phát động với hình thức đa dạng, phong phú, có chỉ tiêu cụ thể, bám sát nhiệm vụ chính trị và đặc thù của mỗi cơ quan, đơn vị. Các cơ quan, đơn vị nghiêm túc tổ chức quán triệt, thực hiện kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chỉ thị, nghị quyết của cấp trên và quy định của cơ quan đến cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên trong cơ quan, đơn vị. Đồng thời, gắn thực hiện phong trào thi đua yêu nước với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.


6 tháng cuối năm, các cơ quan, đơn vị trong Khối thi đua phấn đấu hoàn thành vượt các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra; phấn đấu không có cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động vi phạm bị xử lý kỷ luật. Toàn khối tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giữ vững đoàn kết nội bộ, phát huy dân chủ trong quản lý, điều hành các hoạt động của cơ quan, xây dựng Đảng, chính quyền, các đoàn thể cơ quan vững mạnh; tập trung tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2020. 100% số cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do Trung ương, tỉnh, cơ quan, đơn vị phát động lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; chào mừng Đại hội thi đua yêu nước tỉnh lần thứ IX, các sự kiện, ngày lễ lớn trong năm 2020. 


Lệ Thu 
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)