Một số điểm mới Thông tư 04/2020/TT-BTP về hộ tịch

10:03, 10/07/2020

Thông tư 04/2020/TT-BTP của Bộ Tư pháp hướng dẫn Luật Hộ tịch và Nghị định 123/2015/NĐ-CP quy định:


Không đặt tên con quá dài, khó sử dụng


Cụ thể, việc xác định họ, dân tộc, đặt tên cho trẻ em phải phù hợp với pháp luật và yêu cầu giữ gìn bản sắc dân tộc, tập quán, truyền thống văn hóa tốt đẹp của Việt Nam; không đặt tên quá dài, khó sử dụng.


Trường hợp cha, mẹ không thỏa thuận được về họ, dân tộc, quê quán của con khi đăng ký khai sinh thì họ, dân tộc, quê quán của con được xác định theo tập quán nhưng phải bảo đảm theo họ, dân tộc, quê quán của cha hoặc mẹ.


3 trường hợp không được ủy quyền đăng ký hộ tịch


- Đăng ký kết hôn;


- Đăng ký lại việc kết hôn;


- Đăng ký nhận cha, mẹ, con.


Tuy những trường hợp trên không được ủy quyền đăng ký nhưng một bên có thể trực tiếp nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký hộ tịch có thẩm quyền, không phải có văn bản ủy quyền của bên còn lại.


Thông tư 04/2020/TT-BTP có hiệu lực từ ngày 16-7-2020. 


Theo “Báo Hànộimới”

 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)