Tháo gỡ khó khăn về thiếu giáo viên

17:16, 29/07/2020

Đó là một trong những nội dung được đề cập trong Nghị quyết số 102/NQ-CP của Chính phủ về giải pháp đối với biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế ngày 3.7.2020. Đây là tin vui đối với ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh khi các cấp học hiện đang thiếu khoảng 3,4 nghìn giáo viên so với quy định.
 

Cô và trẻ trường mầm non Nghĩa Dân (Kim Động)
Cô và trẻ trường mầm non Nghĩa Dân (Kim Động)


Hiện nay, giáo dục hệ công lập của tỉnh có 161 trường mầm non, 151 trường tiểu học, 155 trường trung học cơ sở, 24 trường trung học phổ thông và 14 trường liên cấp. Tỷ lệ huy động số trẻ ở nhóm tuổi nhà trẻ đạt 39,7% số cháu trong độ tuổi, trẻ mẫu giáo tới lớp đạt 98,5% số cháu trong độ tuổi, trẻ 5 tuổi tới lớp đạt 100%. Các trường mầm non dạy và chăm sóc trẻ theo chương trình giáo dục mầm non mới. Các cháu thường xuyên được khám, theo dõi sức khỏe; tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng trong các cơ sở giáo dục mầm non giảm còn 2,5%. Tỉnh duy trì phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi. Toàn tỉnh huy động 100% số trẻ 6 tuổi vào học lớp 1. Các cơ sở giáo dục tiểu học áp dụng phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực nhằm phát triển năng lực, phẩm chất học sinh như: Tổ chức dạy học theo mô hình trường học mới, áp dụng phương pháp “bàn tay nặn bột”, dạy học Mỹ thuật theo phương pháp mới...; duy trì phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3. Cấp trung học tăng cường ứng dụng kỹ thuật dạy học tích cực vào đổi mới phương pháp dạy học theo hướng hiện đại; chú trọng giáo dục nhân cách, đạo đức, tri thức, pháp luật và ý thức công dân; tăng cường giáo dục thể chất và kỹ năng sống cho học sinh…


Tuy vậy, Hưng Yên là một trong số các tỉnh trên cả nước thiếu nhiều giáo viên các cấp học, đặc biệt cấp mầm non và tiểu học đã khiến các nhà trường gặp khó khăn trong việc bố trí giáo viên. Theo báo cáo của UBND tỉnh gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc điều chỉnh, giao bổ sung biên chế sự nghiệp giáo dục đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập tỉnh Hưng Yên năm 2019, trên cơ sở thực trạng về dân số, số trường, số lớp học, số học sinh và các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ thì toàn tỉnh còn thiếu trên 3,4 nghìn biên chế giáo viên các cấp học; trong đó, cấp học mầm non thiếu trên 2,3 nghìn biên chế, cấp tiểu học thiếu 689 biên chế... 


Ngày 3.7.2020, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 102/NQ-CP về giải pháp đối với biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế. Theo nghị quyết trên, để giải quyết khó khăn trước mắt cho các bộ, ngành, địa phương nói chung, ngành giáo dục và đào tạo nói riêng, bảo đảm thực hiện chủ trương “có học sinh thì phải có giáo viên đứng lớp”, trong khi chưa kịp sửa đổi, bổ sung, thay thế các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, đồng thời, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 19-NQ/TW, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành và địa phương thực hiện các giải pháp sau: Đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên được ký hợp đồng lao động đối với các vị trí việc làm là giáo viên trong tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp được cơ quan có thẩm quyền giao; đồng thời, đơn vị phải tăng mức trích lập vào quỹ phúc lợi đủ để giải quyết chế độ, chính sách cho số hợp đồng lao động này khi chấm dứt hợp đồng lao động. Đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên được ký hợp đồng lao động (dưới 12 tháng) đối với các vị trí việc làm là giáo viên trong phạm vi số lượng biên chế viên chức được cấp có thẩm quyền giao và theo định mức quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo để kịp thời thay cho số giáo viên nghỉ thai sản và nghỉ hưu theo chế độ (chưa kịp tuyển dụng thay thế) và để bố trí giáo viên dạy buổi thứ 2 trong ngày (đối với những cơ sở giáo dục dạy 2 buổi/ngày). Hằng năm, cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức phải tổ chức tuyển dụng để thay thế cho số giáo viên còn thiếu, bảo đảm đủ số lượng người làm việc được cơ quan có thẩm quyền giao. Không để kéo dài hợp đồng lao động làm chuyên môn quá 12 tháng đối với vị trí việc làm là giáo viên...


Thông tin này đã mang lại niềm vui cho cán bộ, giáo viên các cấp học. Cô giáo Hoàng Thị Khánh Hoài, Hiệu trưởng Trường mầm non Ngọc Thanh (Kim Động) cho biết: Trường hiện có 15 lớp, trong đó 12 lớp mẫu giáo, 3 lớp nhóm trẻ. Số giáo viên đứng lớp chỉ có 18 giáo viên. Do thiếu giáo viên nên trường phải dồn lớp, giáo viên mẫu giáo chỉ có 1 cô/lớp, nhóm nhà trẻ được 1,5 cô/lớp, thiếu nhiều so với định mức của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ. Nghị quyết số 102/NQ-CP được ban hành là niềm phấn khởi đối với các trường mầm non, bảo đảm quyền lợi cho giáo viên, đặc biệt các cháu sẽ được chăm sóc, giáo dục tốt hơn.


Đào Doan 
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)