Thực hiện đồng bộ chính sách giảm nghèo

15:46, 06/07/2020

Những năm qua, công tác giảm nghèo được cả hệ thống chính trị của tỉnh vào cuộc thực hiện một cách quyết liệt. Hàng năm, UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành; các sở, ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện phù hợp, hiệu quả. Đến hết năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn 1,9% và dự kiến cuối năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo giảm chỉ còn 1,8% tổng số hộ. 

 

Một mô hình kinh tế hiệu quả tại huyện Kim Động
Một mô hình kinh tế hiệu quả tại huyện Kim Động


 Huyện Văn Giang là địa phương có nhiều lợi thế để người dân phát triển kinh tế hộ, tìm kiếm cơ hội việc làm để duy trì thu nhập, song cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn huyện vẫn luôn chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người dân. Từ năm 2016 đến nay, huyện phối hợp với các ngành chức năng, tạo điều kiện cho hàng chục cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các doanh nghiệp về từng địa phương, trường học tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh dạy nghề, tuyển dụng lao động và phối hợp mở 2 lớp dạy nghề miễn phí cho 175 lao động nông thôn; hỗ trợ cho hơn 48 nghìn lượt hộ nghèo vay vốn ưu đãi giải quyết việc làm, phát triển sản xuất, kinh doanh... Bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, đến nay Văn Giang là một trong những địa phương có tỷ lệ hộ nghèo thấp của tỉnh với tỷ lệ giảm còn 1,52%; trong 4 năm qua có gần 400 hộ thoát nghèo, huyện cơ bản không có trường hợp nào tái nghèo.


Tại huyện Phù Cừ, bên cạnh chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận nguồn vay vốn ưu đãi theo quy định của Chính phủ, từ năm 2017 đến nay, huyện bố trí 300 - 500 triệu đồng/năm từ ngân sách để tạo nguồn vốn vay cho người nghèo. Hàng năm huyện phối hợp đào tạo nghề ngắn hạn cho hơn 600 lao động, tạo việc làm mới cho khoảng 1.500 lao động, nâng tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên lên hơn 90%. Đồng thời, huyện triển khai nhiều biện pháp nhằm nâng cao năng suất lao động, nên đến hết năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm còn 2,28%, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân từ năm 2016 đến nay là 1,45%/năm.

 
Trong quá trình thực hiện chính sách giảm nghèo, MTTQ các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội đã phát huy hiệu quả vai trò tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về thực hiện các chính sách giảm nghèo, để mọi người dân hiểu công tác giảm nghèo vừa là trách nhiệm của Nhà nước, nhưng cũng là trách nhiệm của toàn dân. Từ năm 2015 đến nay, MTTQ các cấp trong tỉnh đã vận động sự đóng góp của người dân, doanh nghiệp cho Quỹ Vì người nghèo với số tiền hơn 47 tỷ đồng. Thông qua quỹ, hàng nghìn lượt hộ nghèo, học sinh nghèo vượt khó, người mắc bệnh hiểm nghèo, người nghèo đi khám, điều trị bệnh được hỗ trợ kịp thời... 
Theo báo cáo của UBND tỉnh, thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, từ năm 2016 đến hết năm 2019, toàn tỉnh có gần 118 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được vay vốn, với tổng số tiền trên 2.989 tỷ đồng. Nguồn vốn này chủ yếu đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, nâng cao chất lượng cuộc sống hộ nghèo... 


Nhờ sự quyết liệt, thực hiện đồng bộ các giải pháp, chính sách giảm nghèo mà tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm từ 4,65% (năm 2016) xuống còn 1,9% (năm 2019) theo chuẩn nghèo đa chiều; hoàn thành trước 1 năm chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra. Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh vẫn còn hộ tái nghèo, mức tái nghèo bình quân 2,37%/năm/tổng số hộ nghèo và tỷ lệ hộ nghèo phát sinh mới bình quân 14,97%/năm/tổng số hộ nghèo. Một trong những nguyên nhân là do nhận thức của cán bộ ở một số địa phương về công tác giảm nghèo còn hạn chế nên việc triển khai thực hiện các chính sách giảm nghèo chưa thực sự sát sao, quyết liệt, thiếu đồng bộ; mức cho vay của một số chương trình vay vốn ưu đãi còn thấp; việc huy động nguồn lực để thực hiện mục tiêu giảm nghèo còn bất cập. Trong khi đó, tinh thần tự lực vươn lên ở một bộ phận hộ nghèo còn hạn chế, còn tâm lý trông chờ vào chính sách của nhà nước; những hộ tái nghèo, hộ nghèo phát sinh mới phần lớn không có thành viên có khả năng lao động, hoặc có người đủ khả năng lao động nhưng phải chăm sóc đối tượng khuyết tật nặng, gia đình có người mắc bệnh hiểm nghèo... 


Để chính sách giảm nghèo tiếp tục phát huy hiệu quả, đòi hỏi các cấp, ngành, các địa phương tập trung thực hiện tốt một số giải pháp như: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, cũng như nâng cao năng lực quản lý nhà nước của cấp chính quyền. Phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo gắn với phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao mức sống cho người dân; củng cố, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác giảm nghèo ở cơ sở. Đẩy mạnh và đa dạng hóa các hoạt động tuyên truyền thực hiện chính sách giảm nghèo phù hợp nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của các cấp, ngành, nhân dân về mục đích, ý nghĩa, trách nhiệm trong công tác giảm nghèo, đặc biệt nêu cao tinh thần tự chủ vươn lên thoát nghèo của người dân. Tăng cường huy động các nguồn lực, nhất là nguồn lực xã hội hóa giảm nghèo, ưu tiên  nguồn lực cho hộ nghèo thuộc chính sách ưu đãi người có công, hộ nghèo thuộc chính sách bảo trợ xã hội và những hộ có người mắc bệnh hiểm nghèo phải điều trị dài ngày... Bảo đảm thực hiện công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo đúng quy trình, chính xác, dân chủ, công khai, minh bạch, công bằng. Thực hiện các giải pháp can thiệp, hỗ trợ phù hợp, trong đó chú trọng các giải pháp như: Hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát định kỳ, đột xuất việc thực hiện chính sách giảm nghèo để kịp thời phát hiện, khắc phục những tồn tại, thiếu sót trong quá trình thực hiện bảo đảm chính sách giảm nghèo đi vào cuộc sống một cách hiệu quả. 


Lệ Thu 
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)