808 người được nuôi dưỡng tại các cơ sở trợ giúp xã hội

17:09, 24/09/2020

Trên địa bàn tỉnh hiện có 8 cơ sở trợ giúp xã hội đang nuôi dưỡng 808 đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt. Trong đó, 4 cơ sở trợ giúp xã hội công lập nuôi dưỡng 733 đối tượng và 4 cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập nuôi dưỡng 75 đối tượng. Trong số các đối tượng được nuôi dưỡng tại các cơ sở trợ giúp xã hội có 662 người khuyết tật, 109 người cao tuổi, 37 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi, bị bỏ rơi. 


Các đối tượng được nuôi dưỡng tại các cơ sở trợ giúp xã hội đều được nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng, học văn hóa, học nghề phù hợp với điều kiện sức khỏe, khả năng nhận thức và nhu cầu phát triển; nhiều người đã được các cơ sở liên hệ với các doanh nghiệp tạo việc làm. 


Lệ Thu Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)