Kim Động: 97,14% số người dân được lấy ý kiến hài lòng về kết quả xây dựng NTM của huyện 

15:30, 01/09/2020

Nhằm đánh giá khách quan kết quả xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn huyện Kim Động, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Kim Động tổ chức lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân tại 17 xã, thị trấn trong huyện. Số hộ dân trên địa bàn huyện được lấy ý kiến là 25.490/39.214 hộ của toàn huyện. Kết quả, có 97,14% số người dân được lấy ý kiến hài lòng về kết quả xây dựng NTM của huyện.


Đào DoanNội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)