Kim Động: Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020

16:08, 25/09/2020

Ngày 25.9, huyện Kim Động tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020.


Giai đoạn 2015-2020, huyện Kim Động thường xuyên hưởng ứng, triển khai các phong trào thi đua do Trung ương, tỉnh phát động; vận động đảng viên, hội viên các đoàn thể và các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng dưới nhiều hình thức. Các phong trào thi đua: “Xây dựng tổ chức, cơ sở đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh”, “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; “Dạy tốt – học tốt”… thu hút đông đảo các lực lượng tham gia.


Qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân, hộ gia đình điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực. Các phong trào thi đua yêu nước đã góp phần thúc đẩy sự phát triển của huyện. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân 5 năm ước đạt 9,51%; tổng thu ngân sách trên địa bàn trong 5 năm 2015-2020 ước đạt 958 tỷ đồng. Đến năm 2020, thu nhập bình quân đầu người ước đạt 55 triệu đồng; giá trị thu được trên 1 ha canh tác ước đạt khoảng 200 triệu đồng; 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ hộ nghèo còn 1,8%...


5 năm qua, có nhiều tập thể, cá nhân đã lập thành tích xuất sắc và có nhiều gương điển hình tiên tiến được các cấp, các ngành khen thưởng, trong đó 3 tập thế, cá nhân được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động; 3 tập thể, cá nhân được tặng Cờ thi đua của Chính phủ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ…


Tại hội nghị, 9 tập thể và 52 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua được Chủ tịch UBND huyện Kim Động tặng giấy khen.


Đào Doan

 
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)