Sở Nội vụ

Họp bàn công tác chuẩn bị phục vụ Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Hưng Yên lần thứ IX

19:38, 07/09/2020

Ngày 7.9, Sở Nội vụ tổ chức hội nghị họp bàn công tác chuẩn bị phục vụ Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Hưng Yên lần thứ IX. 


Tại hội nghị, đại diện các sở, ngành báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ được giao như: Báo cáo trình đại hội; kịch bản đại hội, số báo đặc biệt và kỷ yếu phục vụ đại hội; trang trí khánh tiết, triển lãm, trưng bày hình ảnh, hiện vật, sản phẩm nông nghiệp, nông thôn tiêu biểu của tỉnh. Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo bổ sung nội dung, phần việc đón bằng công nhận tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới vào báo cáo tại đại hội và danh sách khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. 


Theo báo cáo của các đơn vị, đến thời điểm này, các ngành, đơn vị chuẩn bị chu đáo các phần việc, thực hiện nhiệm vụ bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng được giao. Cũng tại hội nghị, đại diện các đơn vị nêu lên những khó khăn, vướng mắc, tập trung bàn biện pháp khắc phục để Đại hội được diễn ra trang trọng, an toàn, tiết kiệm.


Lệ ThuNội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)