Hơn 11 tỷ đồng ủng hộ Quỹ “Cứu trợ” và Quỹ “Vì người nghèo” năm 2020 

17:06, 11/11/2020

Theo thông báo của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh – Cơ quan Thường trực Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” và Quỹ “Cứu trợ” tỉnh, tính đến ngày 9.11, Ban vận động Quỹ “Cứu trợ” đã tiếp nhận số tiền 5.767.451.658 đồng từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các huyện, thị xã, thành phố và các cá nhân ủng hộ các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra (trong đó 1.897.451.658 đồng từ các cơ quan, đơn vị, cá nhân cấp tỉnh ủng hộ; 3.870.000.000 đồng do cấp huyện chuyển về). Từ nguồn quỹ vận động được, Ban vận động Quỹ “Cứu trợ” tỉnh đã báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, chuyển hỗ trợ 5 tỉnh bị thiệt hại do mưa lũ gây ra (Thừa Thiên – Huế, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Hà Tĩnh) với tổng số tiền là 5 tỷ đồng; đợt 1 chuyển hỗ trợ 1 tỷ đồng (mỗi tỉnh 200 triệu đồng), đợt 2 chuyển hỗ trợ 4 tỷ đồng (mỗi tỉnh 800 triệu đồng). 


Cũng theo thông báo của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, tính đến ngày 9.11, đã có 69 cơ quan, đơn vị, cá nhân, tổ chức ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” cấp tỉnh với số tiền 623.697.090 đồng; Quỹ “Vì người nghèo” cấp huyện và cấp xã đã vận động được 5.017.620.253 đồng.


PVNội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)