Tọa đàm về Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh 

16:55, 18/11/2020

Ngày 18.11, Chi cục Dân số- Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) tỉnh tổ chức hội nghị tọa đàm đánh giá kết quả triển khai Kế hoạch 326/KH-UBND ngày 23.12.2016 của UBND tỉnh về thực hiện Đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2016-2020.


Thực hiện Đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2016-2020, tỉnh đã tích cực tổ chức triển khai nhiều chương trình, dự án, hoạt động nhằm kiểm soát tỷ số giới tính khi sinh trên phạm vi toàn tỉnh. Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh tích cực phối hợp với các ngành, địa phương tổ chức các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi đối với công tác kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh, trong đó tập trung vào các hoạt động: phát tờ rơi, tài liệu tuyên truyền về mất cân bằng giới tính khi sinh; tổ chức hội nghị nói chuyện, tọa đàm với chủ đề giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh. Xây dựng  mô hình câu lạc bộ không sinh con thứ ba và thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, cộng tác viên làm công tác dân số ở cơ sở... 


Tại buổi tọa đàm, các đại biểu nêu nhiều giải pháp nhằm giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh như: Tăng cường công tác truyền thông về DS-KHHGĐ nhằm từng bước thay đổi quan niệm “trọng nam khinh nữ”; nâng cao tính gương mẫu đi đầu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện chính sách DS-KHHGĐ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thi hành chính sách DS-KHHGĐ và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm chính sách DS-KHHGĐ; thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp để giảm tỷ lệ người sinh con thứ ba trở lên; kiện toàn đội ngũ làm công tác dân số cơ sở.


Vũ Huế
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)