Ký kết Chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường giai đoạn 2021 – 2025

18:47, 12/01/2021

Ngày 12.1, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2017 - 2020, ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2021 - 2025. 


Qua 4 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 20/CTrPH-MTTW-BTNMT ngày 26.12.2016 giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Bộ Tài nguyên và Môi trường về thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường giai đoạn 2017 - 2020 (viết tắt là chương trình phối hợp) đã đạt được nhiều kết quả rõ nét, cụ thể, thiết thực. Song song với công tác vận động, truyền thông nâng cao nhận thức cho các cấp, ngành và cộng đồng dân cư, các mô hình điểm về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu được xây dựng, phát triển. Cụ thể, giai đoạn 2017 - 2020, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã hỗ trợ 50/63 tỉnh, thành phố triển khai xây dựng mới, duy trì, nhân rộng 344 mô hình điểm bảo vệ môi trường, đến nay đã được nhân rộng lên trên 40,6 nghìn mô hình, tiêu biểu như các tỉnh: Hưng Yên trên 3,5 nghìn mô hình; Quảng Nam trên 3,5 nghìn mô hình; Bắc Giang trên 2,5 nghìn mô hình… Các mô hình nổi bật là: Tổ chức việc tang văn minh, tiến bộ, bảo vệ môi trường (hỏa táng); Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường gắn với Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; mô hình "Khu dân cư thực hiện hài hòa giảm nghèo bền vững và bảo vệ môi trường gắn với nhiệm vụ ứng phó với biến đổi khí hậu… Cùng với các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5.6) hàng năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã tổ chức mít tinh tại hơn 5,3 nghìn khu dân cư, qua đó đã huy động hơn 8,2 triệu lượt ngày công, nhân dân đóng góp vật tư quy ra tiền hơn 168 tỷ đồng; khơi thông gần 103 nghìn km dòng chảy; trồng trên 2,8 triệu cây xanh; thu gom hơn 1,8 triệu m3 rác thải.


Đại biểu dự hội nghị tại các điểm cầu thảo luận, làm rõ những kết quả đạt được và những mặt còn hạn chế trong quá trình thực hiện chương trình phối hợp. Trong đó, đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên tham luận một số nội dung về: Công tác tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện chương trình phối hợp; công tác tuyên truyền, vận động nhân dân; vai trò của MTTQ trong chủ trì, hiệp thương, đề xuất, phân công nhiệm vụ với các tổ chức chính trị - xã hội, nhất là công tác phối hợp triển khai xây dựng điểm mô hình tự quản, công tác xã hội hóa về bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư… 


Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ký kết Chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường giai đoạn 2021 - 2025, tập trung vào các nội dung như: Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân, cộng đồng dân cư, các cơ sở sản xuất, kinh doanh chấp hành nghiêm quy định của Đảng, Nhà nước, pháp luật về bảo vệ môi trường; nâng cao nhận thức về quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới; tiếp tục xây dựng mới và nhân rộng các mô hình, điển hình của cộng đồng dân cư tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong giám sát, phản biện xã hội, đề xuất hoàn thiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu…


Đức Hùng Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)