100% F1 liên quan đến BN 2334 làm việc tại KCN Thăng Long II có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1

20:23, 21/02/2021

Liên quan đến BN 2334 có địa chỉ ở huyện Cẩm Giàng (tỉnh Hải Dương) làm việc tại Công ty TNHH Fuji Bakelite Việt Nam tại KCN Thăng Long II, toàn tỉnh đã rà soát được 17 F1 cùng làm tại công ty, đã cách ly, đang tiếp tục rà soát các đối tượng liên quan. 100% số trường F1 đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1.


Liên quan BN 2280 có địa chỉ ở Ninh Giang (tỉnh Hải Dương) từng ăn tại nhà hàng Hùng Tàu ở phường Bần Yên Nhân (thị xã Mỹ Hào ), tỉnh đã truy vết, rà soát được 4 F1. Có ¾ F1 đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1, còn 1 trường hợp đang chờ kết quả. Ngoài ra, rà soát được 6 trường hợp đến ăn cùng nhà hàng, trong đó 5 người hiện không có mặt tại địa phương, còn 1 trường hợp đã lấy mẫu xét nghiệm, hiện đang chờ kết quả.


PV
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)