Từ ngày 1.3, tổ chức cho học sinh đi học trở lại

17:25, 26/02/2021

Ngày 26.2, UBND tỉnh có Công văn hỏa tốc số 375/UBND-KGVX về việc tổ chức cho học sinh đi học trở lại.


Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: Cho phép trẻ em tại các cơ sở giáo dục mầm non, học sinh tại các cơ sở giáo dục phổ thông (tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông) và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh đi học trở lại từ ngày 1.3.2021. 


Tiếp tục dừng các hoạt động ngoại khóa, hoạt động dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường; hoạt động tập thể tập trung đông người. 


Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Y tế chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh, bảo đảm an toàn trường học; tổ chức phun khử khuẩn, tổng vệ sinh trường lớp trước khi học sinh đến trường và định kỳ trong thời gian tổ chức dạy học; bố trí nước rửa tay, xà phòng, dung dịch sát khuẩn cho học sinh, giáo viên; thực hiện tốt “Thông điệp 5K", cài đặt ứng dụng Bluezone và ứng dụng "An toàn Covid-19" trong trường học.

 

UBND cấp huyện và cấp xã có trách nhiệm chỉ đạo và thường xuyên kiểm tra việc bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn. 


PV


 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)