Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới 

22:31, 31/03/2021

Ngày 31.3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 631/UBND-KGVX về việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới. Nội dung như sau:


Hiện nay tình hình dịch bệnh Covid-19 trên thế giới đã có dấu hiệu thuyên giảm; dịch bệnh trong nước và trên địa bàn tỉnh được kiểm soát tốt. Tuy nhiên, nguy cơ lây lan, bùng phát dịch bệnh luôn thường trực trong bối cảnh nước ta quyết tâm phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện bình thường mới. Để thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phù hợp trong phòng, chống dịch bệnh và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương và nhân dân tiếp tục thực hiện nghiêm, quyết liệt chỉ đạo của Trung ương; Thông báo số 57/TB-VPCP ngày 23.3.2021 của Văn phòng Chính phủ; các chỉ đạo của tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh trong tình hình bình thường mới; tuyệt đối không chủ quan, lơ là, phấn đấu hoàn thành “mục tiêu kép” vừa chống dịch hiệu quả, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; trong đó; tập trung thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau: 


1. Công tác tổ chức phòng, chống dịch 


- Tất cả các hoạt động sản xuất, kinh doanh, văn hóa, chính trị, xã hội (bao gồm cả dịch vụ karaoke, quán game, internet) được hoạt động trở lại theo quy định pháp luật nhưng phải đảm bảo an toàn phòng, chống dịch. 


- Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương (từ cấp thôn, khu phố), doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, trường học, bệnh viện, chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, nhà hàng, chung cư, khách sạn, cơ sở lưu trú, ký túc xá, khu di tích, tôn giáo… (sau đây viết tắt là cơ quan, đơn vị, địa phương) trên địa bàn tỉnh tiếp tục rà soát, kiện toàn tổ chức phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế, đảm bảo mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương phải thành lập tổ chức phòng, chống dịch (ban chỉ đạo/tổ công tác/người phụ trách phòng, chống dịch) phù hợp; đồng thời xây dựng và hoàn thiện phương án/ biện pháp phòng, chống dịch tại cơ quan, đơn vị, địa phương để sẵn sàng, chủ động ứng phó các tình huống dịch bệnh có thể xảy ra, chú trọng đảm bảo nguồn lực theo phương châm 4 tại chỗ, hoàn thành trước ngày 30.4.2021. 


- Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, điều chỉnh kế hoạch/phương án phòng, chống dịch của tỉnh trong tình hình mới với phương châm 4 tại chỗ, sẵn sàng đáp ứng mọi tình huống dịch bệnh, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt trước ngày 15.4.2021.


- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch thuộc lĩnh vực, địa bàn phụ trách. 


2. Công tác thông tin, truyền thông:


Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Hưng Yên, Đài Phát thanh - Truyền hình Hưng Yên và hệ thống truyền thông cơ sở tiếp tục truyền thông về công tác phòng, chống dịch trong tình hình bình thường mới; yêu cầu người dân thực hiện nghiêm thông điệp 5K “Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế”; truyền thông kêu gọi người dân thay đổi nếp sống; xây dựng thói quen sinh hoạt phù hợp với trạng thái bình thường mới; tích cực thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch và vệ sinh môi trường xung quanh; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các mô hình, gương điển hình phòng, chống dịch trong từng lĩnh vực nhằm tạo sự lan tỏa trong cộng đồng.


3. Triển khai phòng, chống dịch tại các cơ quan, đơn vị, địa phương 


- Tất cả các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ tình hình cụ thể, định kỳ (theo ngày, tuần hoặc tháng) rà soát, đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch tại đơn vị và kịp thời có biện pháp khắc phục các hạn chế, bất cập; 


- Rà soát, chuẩn bị sẵn sàng các kịch bản, thường xuyên tổ chức đào tạo, tập huấn, diễn tập phòng dịch. Quán triệt phương châm “truy vết thần tốc, khoanh vùng nhanh, xét nghiệm rộng, phong tỏa hẹp” và thực hiện cách ly tập trung ngay với tất cả trường hợp tiếp xúc gần (F1), khống chế mầm bệnh không để lây lan rộng ra cộng đồng, hạn chế đến mức thấp nhất tác động tiêu cực đến hoạt động kinh tế - xã hội. 


- Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã định kỳ tổ chức thanh tra, kiểm tra công tác phòng, chống dịch theo lĩnh vực, địa bàn quản lý; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28.9.2020 của Chính phủ và chỉ cho phép các đơn vị đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch được hoạt động. 


4. Tổ chức cách ly tập trung 


- Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố theo lĩnh vực, địa bàn quản lý chỉ đạo tổ chức, quản lý nghiêm công tác cách ly tập trung tại cơ sở cách ly tập trung, cơ sở lưu trú theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế đảm bảo không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng;


- Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Tài chính, Công an tỉnh và các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh triển khai thêm 1 hoặc 2 cơ sở cách ly tập trung của tỉnh trước ngày 30.4.2021. 


5. Công tác xét nghiệm SARS-CoV-2


Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở y tế liên quan chủ động tiếp nhận, lắp đặt thiết bị y tế được tài trợ và chuẩn bị các điều kiện cần thiết khác phục vụ công tác xét nghiệm Covid-19; báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 15.4.2021. 


6. Tập huấn về phòng, chống dịch tại các doanh nghiệp 


- Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, các đơn vị liên quan hoàn thành tập huấn về công tác phòng, chống dịch cho các doanh nghiệp trong khu công nghiệp theo Quyết định số 2149/QĐ-BCĐQG ngày 27.5.2020 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19; 


- UBND huyện, thị xã, thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành tổ chức tập huấn về công tác phòng, chống dịch cho các doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp trên địa bàn quản lý theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 435/UBND-KGVX ngày 5.3.2021 về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh và khu công nghiệp. 


7. Tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 


Sở Y tế chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương hoàn thành tốt công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 1, bảo đảm an toàn tiêm chủng, đúng đối tượng và thực hiện theo dõi chặt chẽ sau tiêm, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh liên quan; báo cáo, đề nghị Bộ Y tế bàn giao số vắc xin còn lại (620 liều) cho tỉnh để tiếp tục triển khai tiêm đợt 1 theo Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 10.3.2021 của UBND tỉnh về việc tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 1 năm 2021 trên địa bàn tỉnh; đồng thời tiếp tục đề xuất Bộ Y tế quan tâm, phân bổ vắc xin phòng Covid-19 cho tỉnh trong thời gian tới. 


8. Công tác quản lý người ra, vào tỉnh Công an tỉnh chỉ đạo công an địa phương phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường các biện pháp quản lý người nhập cảnh, chủ động phát hiện, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm trường hợp nhập cảnh trái phép, tổ chức nhập cảnh trái phép, các cơ sở lưu trú, khách sạn tiếp nhận người nhập cảnh trái phép, doanh nghiệp tiếp nhận lao động là người nhập cảnh trái phép; chỉ đạo công an cấp huyện, xã phối hợp với chính quyền địa phương quản lý chặt chẽ địa bàn dân cư, bảo đảm chấp hành nghiêm khai báo lưu trú, tạm trú, nhất là khai báo y tế, phối hợp với Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo giám sát khai báo y tế của hành khách trên phương tiện vận tải công cộng đường dài, nhất là người nước ngoài.


9. Công tác hậu cần 


- Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh các đơn vị liên quan khẩn trương tham mưu UBND tỉnh thực hiện chế độ chính sách cho người tham gia công tác phòng, chống dịch theo quy định; 


- Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Sở Y tế báo cáo khó khăn, bất cập về tài chính liên quan đến công tác cách ly tập trung tại Cơ sở cách ly tập trung số 1 và trong mua sắm vật tư, hóa chất, sinh phẩm phục vụ công tác phòng, chống dịch về Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết.


PVNội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)