Tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí lãnh đạo, quản lý

17:07, 31/03/2021

Bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị là một trong những nội dung quan trọng, tạo cơ hội cho phụ nữ được nói tiếng nói đại diện cho giới mình, được phát huy trình độ, năng lực, kinh nghiệm, thể hiện quan điểm trong tham gia quyết định các chính sách về các lĩnh vực chính trị - kinh tế - xã hội của địa phương. Qua đó, góp phần tạo nên nền tảng vững chắc cho việc thúc đẩy bình đẳng giới trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. 
 

Các đại biểu bỏ phiếu bầu trực tiếp bí thư cấp ủy tại Đại hội Đảng bộ Bệnh viện Sản - Nhi Hưng Yên (Ảnh minh họa)
Các đại biểu bỏ phiếu bầu trực tiếp bí thư cấp ủy tại Đại hội Đảng bộ Bệnh viện Sản - Nhi Hưng Yên (Ảnh minh họa)

 

Tại tỉnh ta, nhằm tạo điều kiện nâng cao vị thế, thực hiện quyền bình đẳng của phụ nữ trong lĩnh vực chính trị, tỉnh thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về bình đẳng giới. Đồng thời, ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch về bình đẳng giới, nhất là bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị để thực hiện mục tiêu tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí lãnh đạo, quản lý, nhằm từng bước giảm dần khoảng cách giới trong lĩnh vực chính trị. 


Công tác truyền thông về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị được chú trọng. 100% Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ các huyện, thị xã, thành phố đã xây dựng kế hoạch truyền thông về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị hướng tới Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Hình thức truyền thông được thực hiện đa dạng qua các tài liệu, ấn phẩm truyền thông về bình đẳng giới; lồng ghép thông tin, tuyên truyền về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị thông qua các hội nghị, hội thảo, hội thi, tập huấn... Các đơn vị đã biên soạn và phát hành gần 90 nghìn tờ rơi, tờ gấp; chăng, treo trên 300 băng rôn, khẩu hiểu tuyên truyền thông điệp về bình đẳng giới… 


Cùng với đó, công tác quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức là nữ để tạo nguồn cán bộ của tỉnh được coi trọng, triển khai thực hiện có chất lượng và hiệu quả. Năm 2020, toàn tỉnh đào tạo, bồi dưỡng về trình độ lý luận chính trị và chuyên môn, nghiệp vụ cho 21.316 lượt người, trong đó nữ chiếm 55%. Số nữ trong quy hoạch giai đoạn từ năm 2016 đến hết năm 2020 đã hoặc đang được đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu, tiêu chuẩn, chức vụ, chức danh được quy hoạch là 1.121 người. 


Đến nay, nhiều cán bộ nữ được tín nhiệm giao giữ những trọng trách quan trọng. Tỷ lệ cán bộ nữ trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, các ngành, các lĩnh vực từng bước được nâng lên. Theo tổng hợp của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh, tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội nhiệm kỳ 2016 - 2021 là 3/7 đồng chí, đạt tỷ lệ 42,86%; nữ đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 là 1.124/4.442 đồng chí, đạt tỷ lệ 25,5%, tăng 1,2% so với nhiệm kỳ trước. Đối với cán bộ cấp tỉnh, nữ Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025 là 8/52 đồng chí, chiếm tỷ lệ 15,38%. Nữ tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 -2025 là 2/15 đồng chí, chiếm tỷ lệ 13,37%. Tỷ lệ nữ đảm nhiệm các chức vụ lãnh đạo, quản lý các sở, ngành và tương đương chiếm tỷ lệ 11,6%. Tỷ lệ nữ cán bộ lãnh đạo, quản lý của các cơ quan, đơn vị do Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý chiếm tỷ lệ 17,6%. Đối với cán bộ cấp huyện, nữ Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, thị xã, thành phố nhiệm kỳ 2020 – 2025 đạt tỷ lệ 20,6%, tăng 3,8% so với nhiệm kỳ 2015 – 2020. Nữ Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy đạt tỷ lệ 12,37%, tăng 4,19% so với nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đối với cán bộ cấp xã, nữ Ủy viên BCH Đảng bộ xã đạt tỷ lệ 23,39%, tăng 4,9% so với nhiệm kỳ 2015 – 2020.


Thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, Ban Vì sự tiến bộ  của phụ nữ phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ cùng cấp và các đơn vị chức năng rà soát, phát hiện và giới thiệu những phụ nữ đáp ứng đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn để cấp ủy đảng, cơ quan các cấp xem xét đưa vào danh sách đề cử, ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.


Để nâng cao và bảo đảm tỷ lệ nữ giới tham gia vào lĩnh vực chính trị góp phần đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, thời gian tới, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của cán bộ, nhân dân về bình đẳng giới. Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp tăng cường tham mưu với cấp uỷ quan tâm quy hoạch đào tạo cán bộ nữ; phát hiện, bồi dưỡng giới thiệu những cán bộ nữ đủ tiêu chuẩn, điều kiện đưa vào nguồn quy hoạch, thực hiện quy hoạch gắn với đào tạo, bồi dưỡng và bố trí, sử dụng cán bộ nữ. 


Thu Yến


 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)