Bộ GD-ĐT công bố phổ điểm của thí sinh xét tuyển đại học

11:04, 26/07/2016
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố phổ điểm các môn thi và phổ điểm 6 khối thi của thí sinh đăng ký xét tuyển vào ĐH, CD tại 70 cụm thi do trường ĐH chủ trì. Mục đích của việc công bố phổ điểm là để các trường và thí sinh tham khảo trong đăng ký xét tuyển vào ĐH, CĐ sắp tới.
 
Kết quả cho thấy trừ các khối thi D, D1 có điểm trung bình dưới 15, khối C có điểm trung bình xấp xỉ 15, các khối thi còn lại đều có điểm trung bình trên 15.
Điều này là do phổ điểm các môn tự nhiên như Toán, Lý, Hóa lệch về phía điểm cao còn phổ điểm của môn Tiếng Anh lệch về phía điểm thấp.
 
Cụ thể, theo thống kê của Bộ GD-ĐT từ điểm của các thí sinh dự thi tại 70 cụm thi do các trường ĐH chủ trì, môn Toán có tổng số 569.681 thí sinh dự thi, có 8 điểm 10 và điểm trung bình là 5,02.

 

Phổ điểm môn Toán
Phổ điểm môn Toán
Trung vị của điểm số môn Toán là 5,25. Điểm số nhiều nhất của môn Toán là 6,25.
 
Môn Ngữ văn có 554.861 thí sinh dự thi, không có điểm 10 tuyệt đối chỉ có 14 thí sinh đạt điểm cao nhất là 9,5.
Phổ điểm môn Ngữ văn.
Phổ điểm môn Ngữ văn.
Điểm trung bình môn Ngữ văn là 5,15. Trung vị của điểm số môn Ngữ văn là 5,25 và mức điểm nhiều nhất là 6,25.
 
Môn Lịch sử có 87.367 thí sinh dự thi, có 5 điểm 10 tuyệt đối.
 Phổ điểm môn Lịch sử.
                                            Phổ điểm môn Lịch sử.
Điểm trung bình của môn Lịch sử là 4,32. Trung vị điểm số môn Lịch sử là 4,25 và điểm số nhiều nhất là 3.
 
Môn Địa lí có 191.810 thí sinh dự thi, có 9 điểm 10 tuyệt đối.
 Phổ điểm môn Địa lí
Phổ điểm môn Địa lí
Điểm trung bình của môn Địa lí là 5,27. Trung vị điểm số môn Địa lí là 5,25 và điểm số nhiều nhất là 5 điểm.
 
Môn Vật lí có 341.982 thí sinh dự thi. Có 14 thí sinh đạt điểm 10 tuyệt đối.
Phổ điểm môn Vật lí.
Phổ điểm môn Vật lí.
Điểm trung bình môn vật lí là 6,02. Trung vị điểm số môn Vật lí là 6,2 và điểm có nhiều nhất là 6,6.
 
Môn Hóa học có 313.317 thí sinh dự thi, có 15 điểm 10 tuyệt đối.
 Phổ điểm môn Hóa học
Phổ điểm môn Hóa học
Điểm trung bình môn Hóa là 5,48. Trung vị điểm số môn Hóa học là 5,4 và mức điểm có nhiều nhất là 5,4.
 
Môn Sinh học có 108.705 thí sinh dự thi, có 6 điểm 10 tuyệt đối.
Phổ điểm môn Sinh học
Phổ điểm môn Sinh học
Điểm trung bình môn Sinh học là 5,26. Trung vị điểm số môn Sinh học là 5,2 và mức điểm nhiều nhất là 4,4.
 
Môn Tiếng Anh có 472.000 thí sinh dự thi, có 10 điểm 10 tuyệt đối.
Phổ điểm môn Tiếng Anh
Phổ điểm môn Tiếng Anh
Điểm trung bình của môn Tiếng Anh khá thấp, chỉ đạt 3,48 điểm. Trung vị điểm số của môn Tiếng Anh là 3. Điểm số có nhiều nhất là 2,4.
 
Phổ điểm khối A
Phổ điểm khối A
Phổ điểm khối A
 
Đối với phổ điểm các khối thi, có thể thấy đối với khối A (Toán – Lí - Hóa), đỉnh của phổ điểm nằm ở mức 18-19 điểm. Mức điểm nhiều nhất là 18,5.
 Phổ điểm khối A1.
Phổ điểm khối A1.
Đối với khối A1 (Toán – Lí - Anh), đỉnh của phổ điểm nằm ở mức 15,25-16,25. Mức điểm nhiều nhất là 15,5.

 

 Phổ điểm khối B.
Phổ điểm khối B.
 
Đối với khối B (Toán – Hóa - Sinh), đỉnh của phổ điểm khá bằng, dải đều từ 12,5-19,25.
 
Đối với khối C (Văn – Sử - Địa), đỉnh của phổ điểm tập trung ở mức 13-17,5 điểm.
Phổ điểm khối C.
Phổ điểm khối D.

Đối với khối D (Toán – Văn – Ngoại ngữ), đỉnh của phổ điểm tập trung từ 12-14 điểm.

Phổ điểm khối D1
Phổ điểm khối D1
Đối với khối D1 (Toán – Văn - Anh), đỉnh của phổ điểm nằm ở mức 12-14 điểm.
 
Theo Vietnamnet

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)