Hội nghị trực tuyến về giáo dục trung cấp chuyên nghiệp

21:37, 26/07/2016
Ngày 26.7, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác giáo dục trung cấp chuyên nghiệp năm học 2015-2016, triển khai nhiệm vụ năm học 2016-2017.
 
Kết thúc năm học 2015-2016, cả nước có trên 480 cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp. Trong đó, 245 trường trung cấp chuyên nghiệp, 237 trường cao đẳng, đại học và các cơ sở khác đào tạo trung cấp chuyên nghiệp. Quy mô trung bình học sinh trong năm học là gần 347 nghìn học sinh, giảm trên 60 nghìn học sinh so với năm học trước. Cơ cấu học sinh theo nhóm ngành đào tạo có sự thay đổi theo hướng giảm nhóm ngành đào tạo y tế và đào tạo giáo viên, tăng nhóm ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản, công nghệ kỹ thuật. Thí sinh tốt nghiệp THCS vào học trung cấp chuyên nghiệp tăng cao, chiếm 22% tổng số học sinh trung cấp chuyên nghiệp. Việc đổi mới chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra được xây dựng với sự tham gia của người sử dụng lao động. 
 
Trên địa bàn tỉnh ta hiện có 7 cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp với gần 4 nghìn học sinh trong năm học 2015-2016. Các trường đã ký hợp đồng đào tạo nguồn nhân lực với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh; biên soạn giáo trình theo nhu cầu xã hội; nhiều ngành đào tạo có nhu cầu sử dụng lao động cao như: Kỹ thuật may, cơ khí, kỹ thuật điện, điện tử.
 
Năm học 2016-2017, giáo dục trung cấp chuyên nghiệp tập trung rà soát mạng lưới, quy hoạch và tái cấu trúc các cơ sở giáo dục nghề nghiệp gắn với việc rà soát, điều chỉnh quy hoạch hệ thống giáo dục quốc dân, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; tiếp tục mở rộng quy mô, đa dạng hóa các ngành nghề đào tạo, các hình thức đào tạo, các chương trình đào tạo gắn với việc bảo đảm chất lượng đào tạo, phù hợp với khả năng cung ứng nhân lực của cơ sở đào tạo và quy hoạch phát triển nhân lực của các bộ, ngành, địa phương…
 
Đào Doan
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)