Hưng Yên có 32 trường học ngoài công lập

19:03, 14/02/2017
Hiện nay toàn tỉnh có 32 trường học ngoài công lập. Trong đó, có 14 trường mầm non, 12 trường trung học phổ thông, 6 trường chuyên nghiệp. Tỷ lệ học sinh ở các trường ngoài công lập bậc mầm non chiếm 1,2% tổng số học sinh bậc mầm non, cấp trung học phổ thông là 18,2% và khoảng 10% số học sinh, sinh viên trong các trường chuyên nghiệp.
 
Việc huy động các nguồn lực xã hội đầu tư cho giáo dục đã tạo điều kiện học tập cho nhân dân, đồng thời chia sẻ một phần ngân sách nhà nước, đặc biệt tại các địa bàn có nhiều doanh nghiệp chưa đáp ứng được nhu cầu trường lớp cho con em công nhân.
 
Đào Doan

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)