Banner
Banner
Những làng khoa bảng ở Ân Thi
Hưng Yên là vùng đất văn hiến, hiếu học, trọng nhân tài, quê hương của nhiều nhà khoa bảng của đất nước. Ân Thi tự hào góp phần làm nên giá trị đó với nhiều làng khoa bảng, dòng họ khoa bảng nổi tiếng cả nước...
Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm ra đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông
Ngày 30/3, thông tin rõ thêm về dự thảo phương án tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết: Bộ vẫn xây dựng ngân hàng câu hỏi thi và ra đề thi cung cấp cho các địa phương tổ chức thi.
Ô nhiễm tiếng ồn từ karaoke 
Gần đây, trên địa bàn thành phố, nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke tạm dừng hoạt động vì không bảo đảm quy định về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ...
Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)