Ban CHQS huyện Khoái Châu

Xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”

08:19, 14/10/2021

Thời gian qua, Đảng ủy, Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) huyện Khoái Châu đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện toàn diện các mặt công tác, tạo chuyển biến tích cực trong xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện (VMTD) “mẫu mực, tiêu biểu”. 
 

Ban tổ chức trao giấy khen cho các thí sinh đoạt giải Hội thi pháp luật về dân quân tự vệ năm 2021 của huyện Khoái Châu


Nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, Ban CHQS huyện tập trung xây dựng đơn vị VMTD “mẫu mực, tiêu biểu” theo 5 tiêu chí, gồm: Vững mạnh về chính trị; tổ chức biên chế đúng quy định, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện giỏi; xây dựng nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật; bảo đảm hậu cần, tài chính, chăm lo đời sống bộ đội; bảo đảm kỹ thuật. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra, Đảng ủy Quân sự huyện đã ra nghị quyết chuyên đề về lãnh đạo xây dựng đơn vị VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”, tổ chức giáo dục cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp nắm vững các tiêu chuẩn, nội dung, biện pháp thực hiện. Trong đó, xác định xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị là nhiệm vụ trọng tâm, duy trì nghiêm lễ tiết tác phong quân nhân, chế độ học tập, sinh hoạt, phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình. Qua đó, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp nhận thức sâu sắc, nêu cao tinh thần, trách nhiệm, đề xuất nhiều ý kiến, đồng thuận cao trong xây dựng đơn vị VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”. Cấp ủy, thủ trưởng đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm của Đảng, của đất nước và nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; tổ chức hội thi cán bộ giảng dạy chính trị giỏi cấp cơ sở và đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “Chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội và bảo đảm an toàn là trách nhiệm của quân nhân”; phát động và thực hiện hiệu quả phong trào thi đua Quyết thắng với chủ đề “Đoàn kết, trí tuệ, kỷ cương, nêu gương, quyết thắng” và các đợt thi đua cao điểm, thi đua đột kích; tăng cường giáo dục, quản lý quân nhân sử dụng mạng xã hội; xây dựng tình đồng chí, đồng đội theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…


Nhận thức rõ vị trí, vai trò của công tác huấn luyện, hội thi, hội thao, Đảng ủy, Ban CHQS huyện xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, quyết định đến chất lượng, khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT huyện. Do vậy, để nâng cao chất lượng huấn luyện, hội thi, hội thao, ngay từ đầu năm, Ban CHQS huyện chủ động xây dựng kế hoạch với các phần việc cụ thể, phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương. Theo đó, cấp ủy các cấp trực tiếp chỉ đạo, thông qua những nội dung quan trọng của công tác huấn luyện, phân công cấp ủy viên phụ trách, thường xuyên kiểm tra các nội dung huấn luyện. Hàng năm, Ban CHQS huyện đều tổ chức kiểm tra, đánh giá phân loại chất lượng từng mô hình học cụ, kịp thời bổ sung, làm mới đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong công tác huấn luyện. Cùng với đó, việc bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực đội ngũ cán bộ quân sự các cấp được Đảng ủy, Ban CHQS huyện chú trọng. Đến nay, 100% số cán bộ quân sự từ huyện đến cơ sở đều được tập huấn các nội dung về chính trị, quân sự, hậu cần, kỹ thuật… Trong quá trình huấn luyện, đơn vị chú trọng thực hiện tốt phương châm "Cơ bản, chất lượng, hiệu quả", đồng thời không ngừng đổi mới về nội dung và hình thức của công tác huấn luyện. Cụ thể, đơn vị kết hợp giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị; giữa kỹ thuật với chiến đấu, lý thuyết với thực hành; chú trọng nâng cao tính cơ động, rèn luyện thể lực… Trên cơ sở nội dung, kế hoạch tổ chức của cấp trên, Ban CHQS huyện tổ chức lựa chọn lực lượng tham gia, xây dựng kế hoạch ôn luyện khoa học, chặt chẽ, đầu tư thời gian, kinh phí, cơ sở vật chất. Trong quá trình tham gia hội thi, hội thao, các đơn vị, địa phương đều động viên, khen thưởng kịp thời các vận động viên. Từ đầu năm đến nay, Ban CHQS huyện đã tham gia 5 hội thi, hội thao do Bộ CHQS tỉnh tổ chức; trong đó tại Hội thi chuẩn bị mô hình, học cụ huấn luyện, đơn vị đoạt giải nhất toàn đoàn; tại Hội thao khẩu đội súng máy phòng không 12,7mm, đơn vị đoạt giải nhất nội dung khẩu đội làm công tác chuẩn bị và hiệp đồng chiến đấu… 


Với tinh thần trách nhiệm, quyết tâm giành nhiều thành tích cao, LLVT huyện nỗ lực thực hiện các nội dung, chỉ tiêu thi đua năm 2021 đã đề ra; trong đó có việc tham mưu với Huyện ủy, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thành công Hội thi pháp luật về dân quân tự vệ năm 2021 huyện và là một trong 3 đơn vị có thành tích tốt nhất tại Hội thi pháp luật về dân quân tự vệ năm 2021 do UBND tỉnh tổ chức; tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2021 với đề mục “Chuyển lực lượng vũ trang vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái về quốc phòng làm công tác tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ”... 


Trong thời gian tới, Đảng ủy, Ban CHQS huyện tiếp tục làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng và quản lý nhà nước của chính quyền các cấp đối với công tác quân sự, quốc phòng địa phương; hưởng ứng các phong trào thi đua thiết thực kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh, 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh và 25 năm tái lập tỉnh Hưng Yên; tập trung xây dựng LLVT huyện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu...


Hoàng BềnNội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)