Đổi mới hình thức tuyên truyền về PCCC ở huyện Khoái Châu

18:23, 24/11/2021

Khoái Châu là huyện lớn nhất tỉnh, đang có tốc độ đô thị hóa nhanh, thu hút nhiều dự án về thương mại và dịch vụ, từ đó tiềm ẩn nhiều nguy cơ về cháy, nổ. Vì vậy, công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) được huyện xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy và quản lý, điều hành của các cấp chính quyền.
 

Công an huyện Khoái Châu hướng dẫn cách sử dụng phương tiện chữa cháy cho nhân viên một cơ sở kinh doanh xăng, dầu

 

Đồng chí Nguyễn Ngọc Phương, Phó trưởng Công an huyện cho biết: Huyện Khoái Châu hiện có 2.683 cơ sở thuộc diện quản lý nhà nước về PCCC; trong đó có 197 cơ sở nguy hiểm về cháy, nổ, 244 cơ sở do cơ quan Công an quản lý, 2.439 cơ sở do UBND cấp xã quản lý. Xác định công tác tuyên truyền, giáo dục kiến thức về PCCC là một nội dung quan trọng trong việc nâng cao ý thức, trách nhiệm của toàn dân về PCCC, đồng thời là biện pháp tối ưu trong việc phòng ngừa cháy, nổ, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của Nhà nước và Nhân dân, Huyện ủy, UBND huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, đoàn thể, địa phương, trong đó lực lượng Công an là nòng cốt xây dựng kế hoạch tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, đa dạng như: Lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) xây dựng các bài hướng dẫn, khuyến cáo về PCCC ở các doanh nghiệp, khu dân cư, chợ, trung tâm thương mại, trường học; thành lập và tập huấn nghiệp vụ về PCCC cho đội dân phòng, đội PCCC cơ sở... Đến nay, toàn huyện thành lập và kiện toàn 25 đội dân phòng các xã, thị trấn; bảo đảm duy trì hoạt động của 111 đội PCCC dân phòng các thôn với tổng số trên 1.200 đội viên và thành lập 244 đội PCCC cơ sở theo quy định. Ngoài ra, huyện còn xây dựng 3 điển hình tiên tiến về PCCC tại Trường tiểu học Đông Kết, Trường mầm non Ông Đình và Công ty may Việt Ý.


Thực hiện Kế hoạch số 151/KH-BCA – C07 ngày 12.4.2021 của Bộ Công an về thực hiện cao điểm tuyên truyền, kiểm tra an toàn PCCC tại khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, Công an huyện đã tham mưu với Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo các ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền về PCCC kết hợp với tuyên truyền bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) bảo vệ cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Trong 7 tháng qua, Công an huyện tổ chức hướng dẫn, kiểm tra an toàn PCCC đối với 2.683 cơ sở, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh; tổ chức cho 2.150 nhà ở, hộ gia đình ký cam kết bảo đảm an toàn PCCC; xây dựng 25 tin, bài tuyên truyền về công tác PCCC và CNCH trên Đài Truyền thanh huyện và hệ thống truyền thanh cơ sở; phối hợp với các ngành, đoàn thể địa phương treo 60 băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về công tác bảo đảm an toàn PCCC; cấp phát 750 tài liệu hướng dẫn công tác PCCC và CNCH; mở 5 lớp tập huấn nghiệp vụ về PCCC và CNCH cho 250 thành viên lực lượng dân phòng và các lực lượng khác trên địa bàn huyện… Cùng với Công an huyện, các cơ quan, ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn trong huyện cũng đẩy mạnh tuyên truyền công tác PCCC đến từng khu vực dân cư trên địa bàn và vận động Nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới gắn công tác bảo đảm an ninh trật tự với công tác PCCC tại cơ sở. Qua các đợt tuyên truyền đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức của đại đa số cán bộ, Nhân dân về công tác PCCC, đưa công tác PCCC trở thành một nội dung công tác thường xuyên, quan trọng trong cơ quan, đơn vị. 


Để nâng cao hơn nữa hiệu quả của công tác PCCC tại cơ sở, trong thời gian tới, Huyện ủy, UBND huyện Khoái Châu tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương thường xuyên quan tâm, chỉ đạo quyết liệt và tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quy định về PCCC. Tiếp tục đổi mới các hình thức tuyên truyền và bám sát địa bàn cơ sở để xây dựng phong trào quần chúng tham gia PCCC; tuyên truyền, hướng dẫn cho đông đảo Nhân dân về các quy định PCCC, kiến thức PCCC cơ bản để mỗi người dân tự chủ động biết cách phòng cháy và tích cực tham gia các hoạt động PCCC. Các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt quy định của pháp luật về PCCC, phương châm “4 tại chỗ”, phong trào toàn dân tham gia PCCC, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng và nhân rộng những mô hình, điển hình tiên tiến trong công tác PCCC; tăng cường công tác tự kiểm tra nhằm phát hiện, khắc phục kịp thời sơ hở, thiếu sót trong công tác PCCC.


Hoàng Bền
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)