Hưng Yên: Triển khai công tác Công an và phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2022

20:42, 07/01/2022

Ngày 7.1, Công an tỉnh tổ chức hội nghị triển khai công tác Công an và phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2022. Đến dự có các đồng chí: Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số ban, sở, ngành tỉnh. 

 

Các đại biểu dự hội nghị

 

Năm 2021, phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” được Công an tỉnh phát động gắn với đợt thi đua cao điểm 75 ngày đêm lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 cùng các đợt, phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và của tỉnh. Để phong trào thi đua được triển khai sâu rộng, đạt nhiều kết quả, Công an tỉnh đề ra nhiều giải pháp cụ thể như: Tăng cường chỉ đạo nắm và giải quyết tình hình tư tưởng cán bộ, chiến sỹ (CBCS) và dư luận xã hội; thực hiện nghiêm nguyên tắc công khai, dân chủ, công bằng và tôn vinh điển hình tiên tiến, động viên CBCS phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đẩy mạnh thực hiện kế hoạch “Xây dựng người chiến sỹ Công an mẫu mực, vì Nhân dân phục vụ”; phát động các đợt cao điểm tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn…


Trong năm 2021, phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” đạt được nhiều kết quả, góp phần quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Các chỉ tiêu, kế hoạch công tác năm 2021 cơ bản được hoàn thành, nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra; trong đó đã hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch 79/92 chỉ tiêu, 30/92 chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra. Một số chỉ tiêu vượt đáng kể như: Tỷ lệ điều tra khám phá án chung; khởi tố số vụ phạm tội về ma túy; số xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy; lập hồ sơ đưa đi cơ sở cai nghiện bắt buộc; lập hồ sơ giáo dục tại xã, phường, thị trấn...


Tổng kết công tác Công an và phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2021 có 1 tập thể được đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua xuất sắc; Công an tỉnh được Bộ Công an tặng cờ thi đua xuất sắc; 3 đơn vị cấp cơ sở được Bộ Công an tặng cờ thi đua xuất sắc; 2.026 lượt tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng…   


Phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2022 được Công an tỉnh phát động tập trung vào các nội dung chủ yếu như: Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và của tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng; tích cực nghiên cứu, triển khai thực hiện các giải pháp nhằm thúc đẩy phong trào thi đua trong Công an tỉnh; tăng cường siết chặt kỷ cương, nêu cao vai trò gương mẫu của thủ trưởng, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương trong xây dựng người chiến sỹ Công an mẫu mực, vì Nhân dân phục vụ; chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu, đề xuất với cấp ủy đảng, chính quyền các cấp những chủ trương, giải pháp thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự; tập trung đấu tranh với các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm hình sự nguy hiểm, ma túy, tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường…


Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh những kết quả tỉnh đạt được trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời biểu dương, chúc mừng những thành tích, chiến công của lực lượng Công an tỉnh trong năm 2021. Về nhiệm vụ trong năm 2022, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Công an tỉnh chủ động nắm chắc, dự báo sát tình hình liên quan trực tiếp đến an ninh, lợi ích quốc gia để tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn; tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo đảm an ninh, trật tự và phòng, chống tội phạm; phát huy vai trò tham mưu, nòng cốt của lực lượng Công an đối với các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương trong việc đề ra các chủ trương, kế hoạch, phương án về bảo đảm an ninh, trật tự gắn với phát triển kinh tế - xã hội. Công an tỉnh phải là lực lượng nòng cốt, tiên phong thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tập trung nắm chắc tình hình, điều tra, xác minh làm rõ các vụ án, vụ việc, các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến trật tự quản lý kinh tế, chức vụ, tham nhũng, tiêu cực; nâng cao hiệu lực, hiệu quả  quản lý nhà nước về an ninh, trật tự góp phần xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, lành mạnh. Đảng ủy Công an tỉnh tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh về tư tưởng, chính trị và đạo đức, gần dân, sát cơ sở; tăng cường sức mạnh về mọi mặt của Công an nhân dân đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ  trong giai đoạn mới…


Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa tặng hoa chúc mừng đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang vừa được Chủ tịch nước quyết định thăng cấp bậc hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng. 


Tại hội nghị, Công an tỉnh công bố quyết định khen thưởng và trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác công an và phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2021.


Hoàng Bền  
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)