Ký kết Quy chế phối hợp về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN

20:06, 21/01/2022

Ngày 21.1, tại trụ sở Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, BHXH Việt Nam và Bộ Công an tổ chức lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa Bộ Công an và BHXH Việt Nam về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) (viết tắt là Quy chế). Lễ ký kết được kết nối trực tuyến đến trên 700 điểm cầu trên toàn quốc.


Tại điểm cầu Trung ương,  đồng chí Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và đồng chí Nguyễn Thế Mạnh, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì lễ ký kết.

 

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hưng Yên


Quy chế bao gồm 3 Chương, 9 Điều, quy định đầy đủ phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, mục đích, nguyên tắc, nội dung, hình thức, trách nhiệm phối hợp giữa Bộ Công an và BHXH Việt Nam về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm trong thực hiện các chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN và được áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Công an và BHXH Việt Nam ở tất cả các cấp.


Theo Quy chế, Bộ Công an và BHXH Việt Nam thực hiện phối hợp triển khai một số nội dung như: Trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Công an, BHXH Việt Nam. Bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an ninh mạng và bí mật Nhà nước trong các cơ quan, đơn vị thuộc BHXH Việt Nam; phối hợp xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về BHXH và dân cư. Thực hiện chế độ, chính sách về BHXH, BHYT, BHTN đối với cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân, thân nhân cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân... Đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN…


Thu YếnNội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)