Ghi nhận từ diễn tập chiến đấu phòng thủ cụm xã

16:19, 03/08/2022

Nhằm nâng cao trình độ, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, quản lý điều hành của chính quyền, phát huy vai trò tham mưu của cơ quan quân sự, công an và các ban, ngành, đoàn thể trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, những ngày qua các xã, phường, thị trấn trong tỉnh tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ cụm xã với nhiều đổi mới sáng tạo và sát thực tế. 
 

 Một tình huống diễn tập chiến đấu phòng thủ tại xã Liên Khê (Khoái Châu)

 

Năm nay, toàn tỉnh có 41 xã, phường, thị trấn tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ cụm xã. Để bảo đảm cho cuộc diễn tập đạt được mục đích yêu cầu đề ra, Ban Chỉ đạo diễn tập các huyện, thị xã, thành phố đã thành lập Ban tổ chức, Tổ đạo diễn, Tổ bảo đảm diễn tập chiến đấu phòng thủ cụm xã; quán triệt nghiêm túc tới toàn thể cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành đoàn thể ở địa phương. Chỉ đạo làm tốt mọi công tác chuẩn bị như: Ra quyết định thành lập Ban tổ chức, Tổ bảo đảm, xây dựng kế hoạch, chương trình và các văn kiện diễn tập có liên quan; tổ chức xây dựng lực lượng bảo đảm cơ sở vật chất và thực hiện huấn luyện nội dung thực binh... Huy động tối đa lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên tham gia vào các tình huống trong quá trình thực binh.


Với đề mục Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, HĐND, UBND xã, phường, thị trấn chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng - an ninh; chuyển LLVT vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ, cuộc diễn tập được chia làm 3 giai đoạn và 10 vấn đề huấn luyện. Do làm tốt công tác chuẩn bị nên khi bước vào diễn tập, các địa phương đã vận hành bám sát cơ chế (cấp ủy lãnh đạo, chính quyền điều hành, các ban, ngành, đoàn thể làm tham mưu, trong đó cơ quan quân sự, công an làm nòng cốt). Các cuộc họp, hội nghị diễn ra đúng nội dung, trình tự, sát với từng giai đoạn. Các vai tập điều hành các cuộc họp với những nội dung sát với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị, xử lý linh hoạt các tình huống được đề ra. Vai trò tham mưu của các tổ chức đoàn thể cũng thể hiện khá rõ nét, nhất là cơ quan quân sự, công an qua từng giai đoạn và ý kiến tại các cuộc họp, giúp cấp ủy, chính quyền xây dựng được nghị quyết để lãnh đạo, điều hành địa phương trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, an ninh.


Phần thực binh xử lý tình huống A2, lực lượng quân sự, công an của các cụm xã, phường, thị trấn phối hợp hiệp đồng tham gia xử lý cùng một tình huống giả định… Để thực hiện tốt phần thực binh, các lực lượng tham gia đã thực hành từng bước chiến đấu theo đúng trình tự, có sự hiệp đồng chặt chẽ, các động tác của từng cá nhân cũng như của các bộ phận đều thuần thục, xử lý tình huống chiến đấu linh hoạt, bảo đảm an toàn trong từng đề mục, từng tình huống, hoàn thành tốt nhiệm vụ theo các vị trí đảm nhiệm.


Đến nay, đã có 30 xã, phường, thị trấn trong tỉnh hoàn thành diễn tập. Điều đáng ghi nhận là, các đồng chí cán bộ đảm nhiệm vị trí khung tập đã thể hiện tốt các nội dung, yêu cầu của Ban Chỉ đạo đề ra, bảo đảm thời gian, chất lượng; đặc biệt, vai trò của các đồng chí lãnh đạo chủ trì của xã, phường, thị trấn đã duy trì đúng nguyên tắc, phối hợp cụ thể với đặc điểm của địa phương, đơn vị; các đoàn thể phát huy tốt vai trò tham mưu về công tác quốc phòng, an ninh qua từng kế hoạch và tham gia ý kiến tại cuộc họp. Phần thực binh diễn ra sinh động xử lý tốt các tình huống, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang bị và phương tiện trong quá trình diễn tập. 


Thông qua diễn tập, đã từng bước nâng cao trình độ, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, quản lý, điều hành của chính quyền xã, phường, thị trấn trong các trạng thái về quốc phòng; chuẩn bị và thực hành chiến đấu phòng thủ bảo vệ địa phương; bồi dưỡng nâng cao trình độ, khả năng làm tham mưu của Ban CHQS, Công an, các ban, ngành, đoàn thể và trình độ sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang xã, phường, thị trấn; đồng thời bổ sung, kiện toàn hệ thống văn kiện tác chiến, văn kiện chiến đấu phòng thủ; nâng cao nhận thức cho cán bộ và Nhân dân địa phương, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; góp phần thực hiện thắng lợi 2 nhiệm vụ chiến lược: Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.


Vương Bắc
Bộ CHQS tỉnh 
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)