Banner
Banner

Phát huy truyền thống anh hùng của Quân đội Nhân dân Việt Nam, xây dựng LLVT tỉnh Hưng Yên vững mạnh

16:26, 21/12/2022

Cách đây 78 năm, trước yêu cầu của cách mạng Việt Nam và thực hiện chỉ thị của lãnh tụ Hồ Chí Minh, ngày 22/12/1944, Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân - tiền thân của Quân đội Nhân dân (QĐND) Việt Nam được thành lập. Đây là sự kiện chính trị, lịch sử trọng đại, đánh dấu sự ra đời, phát triển của lực lượng vũ trang (LLVT) cách mạng Việt Nam; đồng thời, khẳng định sự vận dụng đúng đắn, sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin về xây dựng quân đội kiểu mới của giai cấp công nhân của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh vào thực tiễn cách mạng Việt Nam. Suốt 78 năm qua, dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, được sự thương yêu, đùm bọc, giúp đỡ của Nhân dân, kế thừa và phát huy tinh thần yêu nước và nghệ thuật quân sự của dân tộc Việt Nam, vượt qua muôn vàn gian lao, thử thách, QĐND Việt Nam đã cùng toàn dân giành được những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và làm tròn nghĩa vụ quốc tế vẻ vang.

 

Đại diện lãnh đạo Quân khu 3 trao danh hiệu Đơn vị Quyết thắng cho các đơn vị thuộc LLVT tỉnh
Đại diện lãnh đạo Quân khu 3 trao danh hiệu Đơn vị Quyết thắng cho các đơn vị thuộc LLVT tỉnh


Cùng với sự lớn mạnh của QĐND Việt Nam, 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, LLVT tỉnh đã cùng với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh lập nên nhiều chiến công, góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của QĐND Việt Nam anh hùng. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp trường kỳ, gian khổ, với tinh thần “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, mặc dù phải chịu đựng những tổn thất, hy sinh mất mát, nhưng Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh đã nêu cao ý chí tự lực, tự cường, phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng, giành nhiều chiến công hiển hách, góp phần quan trọng trong lịch sử vẻ vang của QĐND Việt Nam, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Trong kháng chiến chống Mỹ xâm lược, LLVT tỉnh đã chi viện sức người, sức của tham gia chiến dịch, góp phần cùng quân, dân cả nước đi đến thắng lợi cuối cùng, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước; cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện hai cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới, bảo vệ vững chắc độc lập dân tộc và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, làm trọn nhiệm vụ quốc tế cao cả.


Phát huy truyền thống QĐND Việt Nam anh hùng, tự hào với thành tích được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, trong những năm qua, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo LLVT tỉnh quán triệt sâu sắc chỉ thị, nghị quyết của các cấp ủy đảng, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) của Đảng về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới"; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, địa phương tích cực, chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy đảng, chính quyền các chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện, thành phố ngày càng vững chắc; phòng, chống có hiệu quả âm mưu "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Cùng với đó, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh quan tâm lãnh đạo, tập trung chăm lo xây dựng, nâng cao chất lượng tổng hợp của LLVT tỉnh đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nắm chắc tình hình, dự báo đúng, tham mưu xử lý kịp thời các vấn đề nảy sinh ngay từ cơ sở, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tổ chức tốt các cuộc diễn tập với quy mô, chất lượng sát thực tiễn, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt, kết quả huấn luyện, diễn tập các cấp 100% đạt khá, giỏi trở lên. Chất lượng tập huấn, huấn luyện cán bộ, chiến sĩ, huấn luyện lực lượng dân quân, tự vệ (DQTV) và dự bị động viên (DBĐV) được chú trọng, kết quả kiểm tra các nội dung 100% đạt yêu cầu, trên 80% khá, giỏi. Việc xây dựng lực lượng DBĐV đúng theo quy định, bảo đảm đủ số lượng, chất lượng cao; tập trung xây dựng lực lượng DQTV ở các loại hình cơ sở, bảo đảm số lượng hợp lý, đúng luật và hoạt động có hiệu quả. Năm 2022, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh và 2 huyện Văn Giang, Yên Mỹ bảo đảm tuyệt đối an toàn; tổ chức diễn tập quốc phòng - an ninh cho Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế; chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ cho 41 xã, phường, thị trấn; tham mưu Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp triển khai, thực hiện nghiêm túc các khâu, các bước trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ bảo đảm giao đủ 1.800 công dân cho các đơn vị nhận quân. Cùng với đó, cấp ủy các cơ quan, đơn vị thuộc LLVT tỉnh thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", trọng tâm là phát huy tốt vai trò tiền phong, gương mẫu, trách nhiệm nêu gương của cấp ủy, chỉ huy và người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tạo sự đoàn kết, thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ. 


Trong khí thế cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2022), 33 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2022), LLVT tỉnh ra sức đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, các phong trào hành động cách mạng, góp phần xây dựng tỉnh Hưng Yên giàu về kinh tế, ổn định về chính trị, vững mạnh về quốc phòng - an ninh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đoàn Huy Thái

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh

 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)