Banner
Banner

Ghi nhận ở Chi bộ Phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử phúc thẩm án hình sự

20:24, 16/05/2023

Bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao, trong những năm qua, Chi bộ Phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử phúc thẩm án hình sự (Chi bộ Phòng 7) thuộc Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân (KSND) tỉnh luôn được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Có được kết quả này là nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Viện KSND tỉnh đối với hoạt động công tác chuyên môn, trong triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về công tác xây dựng Đảng, chương trình, kế hoạch công tác của ngành Kiểm sát.

 

Chi bộ Phòng 7 tổ chức sinh hoạt thường kỳ


Để thực hiện nhiệm vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm án hình sự đi vào chiều sâu, nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp tại phiên tòa, Chi bộ Phòng 7 luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao đối với hoạt động chuyên môn của kiểm sát viên cũng như chương trình, kế hoạch công tác hằng năm. Ngay từ đầu năm, chi bộ quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy cấp trên; đồng thời vận dụng sáng tạo, cụ thể hóa các nghị quyết thành chương trình, kế hoạch của đơn vị nhằm giải quyết những vấn đề trọng tâm, tạo được sự thống nhất trong nhận thức, sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên trong chi bộ. Trong năm 2022, Phòng 7 đã phối hợp với Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh thụ lý giải quyết án hình sự theo thủ tục phúc thẩm 123 vụ/208 bị cáo có kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm; kiểm tra, hướng dẫn các Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện phối hợp với Toà án nhân dân cùng cấp xét xử sơ thẩm 879 vụ/1.616 bị cáo. Các vụ án hình sự đã xét xử sơ thẩm, phúc thẩm tại địa phương đều bảo đảm có căn cứ, đúng quy định của pháp luật, không có trường hợp nào bị Toà án các cấp tuyên không phạm tội hoặc hủy án để giải quyết lại có tránh nhiệm của cấp phúc thẩm. Qua công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm án hình sự, đội ngũ kiểm sát viên đã từng bước nâng cao về chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng ngày càng cao yêu cầu cải cách tư pháp. Trong năm 2022, Phòng 7 đã tham mưu với lãnh đạo Viện KSND tỉnh ban hành 2 kháng nghị phúc thẩm đối với 2 bản án hình sự sơ thẩm của Toà án nhân cấp huyện có vi phạm nghiêm trọng, được Hội đồng xét xử phúc thẩm chấp  nhận sửa bản án sơ thẩm theo hướng kháng nghị; báo cáo Viện KSND cấp cao tại Hà Nội kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm đối với 1 vụ/ 3 bị cáo; tham mưu với lãnh đạo ban hành 2 kiến nghị vi phạm trong công tác xét xử với Tòa án nhân dân tỉnh. Cùng với đó, Phòng 7 phối hợp với Hội đồng xét xử phúc thẩm tổ chức 3 phiên tòa xét xử theo hình thức trực tuyến; 6 phiên tòa có công bố hình ảnh, chứng cứ, dữ liệu điện tử; 8 phiên tòa để các cán bộ, kiểm sát viên trong đơn vị rút kinh nghiệm. 


Để thực hiện chỉ thị công tác hằng năm của Viện trưởng Viện KSND tối cao, kế hoạch công tác hằng năm của Viện KSND tỉnh đạt hiệu quả cao, Phòng 7 tích cực, chủ động tham mưu với lãnh đạo Viện KSND tỉnh sớm đề ra chương trình công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm án hình sự, đồng thời ban hành hướng dẫn công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự để các Viện KSND cấp huyện thực hiện. 


Một trong những kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ là Chi bộ Phòng 7 đã lãnh đạo đơn vị tham mưu với lãnh đạo Viện KSND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn việc phối hợp tổ chức phiên tòa hình sự rút kinh nghiệm, phiên tòa xét xử trực tuyến, phiên tòa có công bố hình ảnh, chứng cứ, dữ liệu điện tử. Theo đó, việc quán triệt, triển khai các văn bản được đặc biệt chú trọng như các chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao và chỉ thị của Tỉnh ủy về công tác kiểm sát, kế hoạch công tác của Viện KSND tỉnh, các hướng dẫn của Vụ 7 (Viện KSND tối cao), trong đó có các nhiệm vụ và chỉ tiêu cụ thể về việc tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm, phiên tòa xét xử trực tuyến, phiên tòa có công bố hình ảnh, chứng cứ, dữ liệu điện tử. Đồng thời, Phòng 7 làm tốt công tác tham mưu để kiểm tra, đánh giá chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử tại phiên tòa. Bên cạnh việc tham mưu với lãnh đạo ra văn bản hướng dẫn, chỉ đạo hằng năm, Phòng 7 còn thường xuyên đôn đốc và kịp thời hướng dẫn các đơn vị phối hợp với tòa án tổ chức các phiên tòa để các kiểm sát viên và thẩm phán cùng học tập, rút kinh nghiệm chung, lựa chọn hình thức phối hợp có chất lượng, hiệu quả, theo hướng đảm bảo có việc tranh tụng tại phiên tòa, không để xảy ra trường hợp kết án oan người không phạm tội, bỏ lọt tội phạm và người phạm tội. 


Phát huy kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, Chi bộ Phòng 7 tiếp tục lãnh đạo đơn vị đẩy mạnh phong trào thi đua, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban cán sự Đảng, Đảng ủy và lãnh đạo Viện KSND tỉnh; làm tốt công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử phúc thẩm án hình sự và kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ đối với Viện KSND cấp huyện. Đơn vị phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt các chỉ tiêu công tác thi đua; 100% số cán bộ giữ vững phẩm chất chính trị, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.


Hoàng BềnNội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)