Tụ tập đông người mua bánh trung thu

17:30, 20/09/2021

Tụ tập đông người mua bánh trung thu không bảo đảm quy định phòng, chống dịch Covid-19; ảnh hưởng trật tự an toàn giao thông.

Ảnh chụp hồi 9h, ngày 20.9.2021 tại đường Điện Biên 1, thành phố Hưng Yên

 

PVNội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)