Tình trạng đặt đăng, đó gây cản trở dòng chảy trên sông Cửu An

15:45, 17/06/2022

Hiện nay, trên hệ thống sông Cửu An, đoạn qua địa phận xã Phùng Hưng (Khoái Châu), một số hộ dân đặt đăng, đó khai thác thủy sản, gây cản trở dòng chảy, ảnh hưởng tới việc tiêu thoát nước trong sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp. Đề nghị ngành chức năng và chính quyền địa phương sớm xử lý dứt điểm tình trạng trên, trả lại hiện trạng dòng chảy của sông Cửu An, phục vụ việc tiêu thoát nước trong sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của người dân.
 

Người dân đặt đăng, đó gây cản trở dòng chảy trên hệ thống sông Cửu An, đoạn qua địa phận xã Phùng Hưng (Khoái Châu)

 

Minh Hải


 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)