Hồ sơ đăng ký hoạt động dịch vụ lưu trữ áp dụng từ 1-9-2020

11:39, 20/08/2020

Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư số 02/2020/TT-BNV sửa đổi, bổ sung Thông tư số 09/2014/TT-BNV ngày 1-10-2014 về quản lý chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ.


Theo đó, quy định hồ sơ đăng ký hoạt động dịch vụ lưu trữ gồm:


- Bản sao có chứng thực hoặc nộp bản sao xuất trình kèm bản chính để đối chiếu các giấy tờ sau: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định thành lập (đối với tổ chức). Hộ khẩu thường trú (đối với cá nhân hành nghề độc lập). Chứng chỉ hành nghề lưu trữ của người tham gia hoạt động dịch vụ (đối với tổ chức). Chứng chỉ hành nghề lưu trữ (đối với cá nhân hành nghề độc lập).


- Danh sách người hành nghề lưu trữ (đối với tổ chức).


- Tài liệu chứng minh cơ sở vật chất, trang thiết bị, điều kiện làm việc để thực hiện hoạt động dịch vụ lưu trữ theo quy định của pháp luật hiện hành.


Thông tư số 02/2020/TT-BNV (có hiệu lực thi hành từ ngày 1-9-2020) đồng thời bãi bỏ Điều 6, Điều 8, Điểm b Khoản 2 Điều 11 và Biểu mẫu số 7, 8, 9 tại Phụ lục I của Thông tư số 09/2014/TT-BNV.


Theo “Báo Hànộimới”

 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)