Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Hướng dẫn thực hiện thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài qua mạng điện tử cấp độ 3

16:19, 24/08/2020

Từ đầu tháng 8, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã triển khai hướng dẫn các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh có sử dụng lao động là người nước ngoài làm việc tại tỉnh thực hiện việc cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại tỉnh qua mạng điện tử cấp độ 3.


Theo đó, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn chi tiết về điều kiện, quy trình thực hiện cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài qua hệ thống cổng thông tin điện tử. Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài được thực hiện qua mạng điện tử cấp độ 3 trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, Cổng dịch vụ công Quốc gia tại địa chỉ: http://dichvucong.hungyen.gov.vn và hồ sơ được gửi qua dịch vụ bưu chính công ích. 


Lệ Thu
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)