Hưng Yên có trên 1900 thủ tục hành chính được giải quyết theo cơ chế một cửa

18:56, 07/02/2018
Tính đến nay, tổng số thủ tục hành chính của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, UBND cấp huyện và cấp xã giải quyết theo cơ chế một cửa là 1.915 thủ tục, trong tổng số 2.339 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết trên địa bàn tỉnh; 42 thủ tục và 2 nhóm thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông gồm: 27 thủ tục thuộc lĩnh vực đăng ký kinh doanh do Sở Kế hoạch - Đầu tư chủ trì, Cục Thuế tỉnh phối hợp thực hiện; 13 thủ tục thuộc lĩnh vực Sở Giao thông Vận tải; thủ tục về thẩm định thiết kế cơ sở, thẩm định thiết kế kỹ thuật và cấp giấy phép xây dựng; 2 nhóm thủ tục: Đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ BHYT áp dụng với trẻ em dưới 6 tuổi và Đăng ký khai sinh - cấp thẻ BHYT áp dụng với trẻ em dưới 6 tuổi có cha hoặc mẹ hoặc người nuôi dưỡng, chăm sóc, giám hộ đăng ký tạm trú trên địa bàn tỉnh. 
 
Thời điểm này, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã được trang bị, lắp đặt thiết bị hiện đại phục vụ cho thực hiện mô hình một cửa liên thông hiện đại. Dự kiến chạy thử xong trong quý I.2018.
 
Lệ Thu 
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)