Các huyện Ân Thi, Văn Giang: Tập huấn công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng

16:15, 13/06/2018
* Ngày 13.6, Ban Nội chính Tỉnh ủy phối hợp với Huyện ủy Ân Thi tổ chức tập huấn công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2018. Dự lớp tập huấn có ông Phạm Huy Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy.
 
Tại lớp tập huấn các đại biểu được nghe truyền đạt các chuyên đề gồm: Thực hiện kế hoạch số 47 – KH/TU ngày 27.2.2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 10 – KL/TW ngày 26.12.2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Quan điểm chủ trương của Đảng, quy định pháp luật của Nhà nước và các chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, giải pháp phòng ngừa tham nhũng theo chủ trương, nghị quyết của Đảng, quy định của pháp luật; Kế hoạch số 14 KH/TU ngày 28.3.2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 35 – CT/TW ngày 26.5.2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo 
 
* Ngày 12.6, Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tập huấn về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng cho các bí thư chi bộ, trưởng các thôn, khu phố trên địa bàn huyện Văn Giang. Ông Phạm Huy Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy dự và trực tiếp truyền đạt. 
 
Tại hội nghị tập huấn, các đại biểu đã được truyền đạt 3 chuyên đề với các nội dung: Quán triệt thực hiện Kế hoạch số 47-KH/TU ngày 27.2.2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 16.12.2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Quan điểm, chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật Nhà nước và các chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; Nội dung Kế hoạch số 14-KH/TU ngày 28.3.2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26.5.2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.
 
Thế Anh - Hà Thương
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)