Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Yên Mỹ

19:25, 20/06/2018
Ngày 20.6, các đại biểu HĐND tỉnh đã đi tiếp xúc cử tri huyện Yên Mỹ trước kỳ họp thứ 6 - HĐND tỉnh khóa XVI. Dự tiếp xúc cử tri có các ông: Trần Quốc Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Văn Lâm; Đỗ Xuân Sảng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.
b
Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri tại huyện Yên Mỹ 
Các đại biểu đã thông báo tới cử tri huyện Yên Mỹ dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 6 - HĐND tỉnh khóa XVI; báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2018. 
 
Cử tri huyện Yên Mỹ có ý kiến, kiến nghị: Cần quan tâm hỗ trợ các xã có khu công nghiệp về công tác bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh trật tự; cần tiếp nhận có chọn lọc các dự án vào địa bàn; đẩy nhanh việc trục vớt rau bèo, vật cản trên một số kênh tiêu; tiếp tục quan tâm đầu tư kinh phí để nâng cấp khu di tích Hải Thượng Lãn Ông...
 
Các đại biểu HĐND tỉnh đã giải đáp làm rõ thêm những vấn đề cử tri nêu thuộc thẩm quyền, đồng thời gợi mở một số vấn đề cần tập trung thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2018. Những ý kiến khác đại biểu HĐND tỉnh tiếp thu để báo cáo HĐND tỉnh và các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.
 
Phạm Đăng
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)