Hưng Yên chuẩn bị các nội dung trình tại kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVI

19:40, 07/06/2018
Ngày 7.6, UBND tỉnh tổ chức phiên họp để nghe báo cáo các nội dung trình tại kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVI. Ông Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp. Cùng dự phiên họp có các vị trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Toàn cảnh phiên họp
Toàn cảnh phiên họp
Tại phiên họp, các đại biểu nghe dự thảo báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội 6 tháng đầu năm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2018; tờ trình về việc đặt tên đường, phố thuộc đô thị Trần Cao (Phù Cừ).
 
6 tháng đầu năm, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt mức tăng cao so với kế hoạch và so với cùng kỳ năm 2017. 
 
Các hoạt động quản lý tài nguyên và môi trường, khoa học công nghệ, giao thông - vận tải... được tăng cường; hệ thống cơ sở hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông tiếp tục được đầu tư phát triển. 
 
Các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục và chính sách an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm. Cải cách hành chính có nhiều tiến bộ. Quốc phòng, quân sự địa phương được bảo đảm. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.
 
6 tháng cuối năm, các cấp, ngành, địa phương tập trung thực hiện nhiều giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội như: Chuẩn bị và triển khai thực hiện các biện pháp hiệu quả cho sản xuất vụ mùa; tăng cường công tác khuyến nông, khuyến ngư, chuyển giao ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật cho nông dân; tổ chức tốt các sự kiện xúc tiến thương mại của tỉnh; triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16.5.2016 của Chính phủ về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp; tiếp tục thực hiện rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính một cách toàn diện, triệt để...
 
Tại phiên họp, các đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm…
 
Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng yêu cầu trên cơ sở ý kiến của các đại biểu, các sở, ngành có liên quan khẩn trương hoàn chỉnh, cập nhật số liệu mới nhất của 6 tháng đầu năm. Trong đó cần có sự so sánh với cùng kỳ năm trước. Các giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm cần cô đọng, súc tích, đi vào trọng tâm, trọng điểm. Trong đó cần lưu ý bổ sung những tồn tại, hạn chế và giải pháp khắc phục trong các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp; thực hiện các giải pháp thúc đẩy thu ngân sách; đẩy mạnh thu hút đầu tư; quản lý chất lượng công trình; xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản; xử lý ô nhiễm môi trường; cải cách thủ tục hành chính... 
 
Đối với việc đặt tên đường, phố thuộc đô thị Trần Cao, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện Phù Cừ và thị trấn Trần Cao phối hợp với Hội đồng Tư vấn đặt tên, đổi tên đường phố và công trình công cộng tiến hành rà soát lại quy hoạch, điều chỉnh lại cách đặt tên một số tuyến đường, tuyến phố cho phù hợp với mục tiêu mang tính chiến lược, lâu dài; hạn chế những tuyến đường ngắn, diện tích mặt đường nhỏ. Với những tuyến đường mang tên danh nhân, cần lựa chọn những danh nhân tiêu biểu...
 
Phạm Đăng

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)