Hưng Yên phấn đấu tăng 8 -10 bậc trong chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

19:29, 20/06/2018
Mới đây, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 71/KH-UBND về nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Hưng Yên năm 2018. 
 
Năm 2018, tỉnh phấn đấu tăng tổng điểm PCI lên 4,16 điểm so với năm 2017 (từ 59,09 điểm lên 63,25 điểm), cải thiện vị trí xếp hạng chỉ số PCI từ 8 đến 10 bậc so với năm 2017. Đối với 10 chỉ số thành phần phải được cải thiện vượt bậc về thứ hạng (tăng từ 10 đến 15 bậc); tăng điểm so với năm 2017 trên cơ sở phát huy những chỉ số tăng điểm; khắc, phục, cải thiện mạnh mẽ các hạn chế của các chỉ số giảm điểm.
 
Để đạt được mục tiêu trên, UBND tỉnh phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố. Theo đó, về  chỉ số chi phí gia nhập thị trường: Sở Kế hoạch và Đầu tư là đầu mối theo dõi, tổng hợp về việc cải thiện điểm chỉ số thành phần gia nhập thị trường; các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố tham gia nâng cao các tiêu chí thành phần theo nhiệm vụ phân công; đẩy mạnh triển khai thực hiện đăng ký kinh doanh qua mạng điện tử, từ tháng 6.2018 cấp đăng ký doanh nghiệp qua mạng đạt trên 40% số lượng hồ sơ; chủ trì, phối hợp với Cục Thuế tỉnh hoàn thành việc cấp đăng ký doanh nghiệp xuống dưới 2 ngày làm việc. Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện các biện pháp đẩy mạnh công tác kê khai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đôn đốc kê khai, giảm số ngày chờ được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất... Cục Thuế tỉnh khẩn trương thực hiện cấp mã số thuế tự động cho doanh nghiệp trong năm 2018, trong thời gian chưa thực hiện cấp mã số thuế tự động phải rút ngắn tối đa thời gian cấp mã số thuế doanh nghiệp (không quá 1 ngày làm việc). Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện kết nối các thủ tục nhằm rút ngắn thời gian khởi sự kinh doanh và đăng ký thành lập doanh nghiệp. Sở Công Thương nâng cao hiệu quả công tác nắm thông tin, dự báo thị trường tiêu thụ... 
 
Về chỉ số tính minh bạch: Sở Thông tin và Truyền thông là đầu mối theo dõi, tổng hợp về việc cải thiện điểm chỉ số thành phần tính minh bạch; tham mưu UBND tỉnh thực hiện Quyết định số 846/QĐ-TTg ngày 9.6.2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện tại các bộ, ngành, địa phương năm 2017; xây dựng kế hoạch phát triển chính quyền điện tử, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn... Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp công khai 100% thông tin, tài liệu (trừ tài liệu mật): các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch các khu, cụm công nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật, các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng mới, các chính sách ưu đãi đầu tư của tỉnh, công khai quy trình, thủ tục hành chính...
 
Về chỉ số chi phí thời gian: Văn phòng UBND tỉnh là đầu mối theo dõi, tổng hợp về việc cải thiện điểm chỉ số thành phần chi phí thời gian để thực hiện các thủ tục hành chính. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố rà soát, giảm thời gian, thủ tục hành chính của đơn vị để có bước đột phá trong giải quyết thủ tục hành chính  so với quy định; đối với hồ sơ quá hạn giải quyết, lãnh đạo cơ quan có văn bản xin lỗi cá nhân, tổ chức, trong đó nêu rõ lý do quá hạn và thời gian trả kết quả lần sau...
 
Về chỉ số chi phí không chính thức: Thanh tra tỉnh là đầu mối theo dõi, tổng hợp về việc cải thiện điểm chỉ số thành phần chi phí không chính thức. Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở Nội vụ khẩn trương tham mưu thành lập Trung tâm hành chính công tỉnh Hưng Yên, hoàn thành trong quý III.2018. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy nhanh việc thẩm định phương án chuyển từ phí sang giá dịch vụ theo quy định của pháp luật. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố công khai thông tin đường dây nóng tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính; công khai, minh bạch các chủ trương, chính sách, thủ tục hành chính để người dân, doanh nghiệp chỉ phải thực hiện những nội dung như đã niêm yết, công khai; chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức về thái độ, trình độ, nhận thức và kỹ năng để đáp ứng yêu cầu trong việc hướng dẫn, xử lý hồ sơ cho người dân, doanh nghiệp; xử lý nghiêm những cơ quan, đơn vị, cá nhân và địa phương tùy tiện đặt ra các quy định trái pháp luật, trái thẩm quyền, kiên quyết xử lý những hành vi kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ, gây phiền hà, nhũng nhiễu, có thái độ cửa quyền đối với người dân và doanh nghiệp... 
 
Về chỉ số cạnh tranh bình đẳng: Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tiếp tục chỉ đạo giải quyết công việc thuộc lĩnh vực, phạm vi quản lý trên nguyên tắc không phân biệt đối xử giữa các thành phần kinh tế, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, công bằng, cạnh tranh bình đẳng trước pháp luật. Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, các hội doanh nghiệp, ngành, nghề trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt công tác phát triển hội viên, phát huy tốt vai trò đại diện, là cầu nối giữa doanh nghiệp với các cơ quan quản lý nhà nước, tham gia tích cực vào việc phản biện chính sách, cải cách thủ tục hành chính của tỉnh...
 
Về chỉ số tính năng động của chính quyền tỉnh: Văn phòng UBND tỉnh là đầu mối theo dõi, tổng hợp về việc cải thiện điểm chỉ số thành phần tính năng động của chính quyền địa phương; các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và đơn vị liên quan chịu trách nhiệm tham mưu cải thiện, nâng cao thứ hạng điểm số tính năng động của chính quyền tỉnh so với năm 2017. Sở Nội vụ thực hiện chế độ khảo sát về sự hài lòng của nhân dân và doanh nghiệp đối với cơ quan quản lý nhà nước... Lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố chủ động bố trí thời gian, tổ chức đối thoại với doanh nghiệp bằng  nhiều hình thức phong phú để lắng nghe phản ánh, qua đó xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc doanh nghiệp gặp phải trong quá trình hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh...
 
Về chỉ số thiết chế pháp lý và an ninh trật tự: Sở Tư pháp là đầu mối theo dõi, tổng hợp về việc cải thiện điểm chỉ số thành phần thiết chế pháp lý và an ninh trật tự. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm tham mưu cải thiện và nâng cao thứ hạng, điểm số theo nhiệm vụ phân công. Yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố có cơ chế giám sát, kiểm tra định kỳ để bảo đảm mọi phản ánh, kiến nghị đều được ghi nhận và trả lời cho doanh nghiệp...
 
PV
 
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)