Kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XIV thành công và bế mạc

18:18, 17/06/2018

 

Tại phiên bế mạc kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XIV. Ảnh: TUẤN KHOA
Tại phiên bế mạc kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XIV. Ảnh: TUẤN KHOA
Sáng 15-6, tại Nhà Quốc hội (QH), sau 21 ngày làm việc với tinh thần dân chủ, nghiêm túc và trách nhiệm, kỳ họp thứ năm, QH khóa XIV đã thành công và bế mạc.
Tới dự phiên bế mạc, có các đồng chí: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; nguyên Tổng Bí thư: Lê Khả Phiêu, Nông Ðức Mạnh; Chủ tịch nước Trần Ðại Quang; nguyên Chủ tịch nước Trần Ðức Lương; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân; nguyên Chủ tịch QH: Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng; Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam...
Phát biểu bế mạc kỳ họp thứ năm, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân nêu rõ: QH khóa XIV đã hoàn thành chương trình làm việc của kỳ họp thứ năm với nhiều nội dung quan trọng. QH đã thảo luận, đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2017 và tình hình thực hiện kế hoạch những tháng đầu năm 2018. Những kết quả đạt được trong thời gian qua sẽ tạo đà để hoàn thành kế hoạch năm 2018 - năm bản lề trong thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm năm (2016 - 2020). Kết quả kỳ họp cũng cho thấy hoạt động của QH ngày càng gắn bó mật thiết với nhân dân, được cử tri và nhân dân quan tâm, theo dõi, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, thẳng thắn, xây dựng. QH trân trọng lắng nghe, tiếp thu những ý kiến xác đáng để hoàn thiện, nâng cao chất lượng các dự án luật, các nghị quyết được thông qua.
Chủ tịch QH đề nghị Chính phủ chỉ đạo nắm chắc tình hình ở cơ sở, tăng cường công tác vận động quần chúng để không bị lôi kéo, lợi dụng, dẫn đến có hành vi vi phạm pháp luật; xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật... Chủ tịch QH nhấn mạnh: QH kêu gọi đồng bào, cử tri cả nước đoàn kết thống nhất, hăng hái thi đua lao động sản xuất, sống và làm việc theo pháp luật, chung tay góp sức xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phồn vinh, thịnh vượng, nhân dân được hưởng cuộc sống hòa bình, ấm no hạnh phúc. (Toàn văn bài phát biểu đăng số báo hôm nay).
Trước đó, QH họp phiên toàn thể tại hội trường dưới sự chủ trì của Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân, QH biểu quyết thông qua toàn văn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch với 96,71% tổng số đại biểu QH tán thành.
Báo cáo tiếp thu, chỉnh lý, giải trình dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch của Ủy ban Thường vụ QH cho biết, ngày 23-5 và ngày 1-6-2018, QH thảo luận tại tổ và hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về quy hoạch tại một số luật khác (gọi tắt là dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về quy hoạch tại 13 luật). Trên cơ sở ý kiến của các vị đại biểu QH, Ủy ban Thường vụ QH đã chỉ đạo cơ quan chủ trì thẩm tra, cơ quan soạn thảo và các cơ quan hữu quan tiếp thu, chỉnh lý, giải trình dự án Luật.
Ða số ý kiến tán thành sự cần thiết ban hành luật, bảo đảm quy định của các luật có liên quan thống nhất, đồng bộ Luật Quy hoạch sẽ có hiệu lực từ ngày 1-1-2019, tránh tạo ra khoảng trống pháp lý, xung đột, vướng mắc trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt và thực hiện các quy hoạch. Qua thảo luận Luật Quy hoạch đô thị và Luật Xây dựng cho thấy, còn có ý kiến khác nhau về sự cần thiết có quy hoạch xây dựng tỉnh với tính chất kỹ thuật, chuyên ngành; về nội hàm giữa quy hoạch xây dựng tỉnh và quy hoạch tỉnh; mối quan hệ giữa quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, quy hoạch xây dựng, quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn; một số nội dung cần có đánh giá tác động như giấy phép xây dựng, chứng chỉ quy hoạch. Ðây là những vấn đề liên quan nội dung cần có thời gian để nghiên cứu làm rõ. Ủy ban Thường vụ QH đề xuất QH để lại hai luật này để tiếp tục nghiên cứu, rà soát trình QH xem xét, thông qua cùng các luật còn lại liên quan đến quy hoạch tại kỳ họp thứ sáu.
Như vậy, tại kỳ họp này, Ủy ban Thường vụ QH đề nghị QH xem xét, thông qua dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về quy hoạch tại 11 luật (bao gồm: Luật An toàn thực phẩm, Luật Công chứng, Luật Dược, Luật Ðầu tư, Luật Ðầu tư công, Luật Ðiện lực, Luật Hóa chất, Luật Khoa học và Công nghệ, Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Luật Trẻ em). Luật có hiệu lực từ ngày 1-1-2019.
Cũng trong buổi sáng, với 97,33% tổng số đại biểu tán thành, QH thông qua Nghị quyết về tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước (QLVTSNN) tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước (CPHDNNN).
Ðánh giá kết quả thực hiện, Nghị quyết tán thành nội dung Báo cáo kết quả giám sát số 16/BC-ÐGS (ngày 25-5-2018) của Ðoàn giám sát của QH về việc thực hiện chính sách, pháp luật về QLVTSNN tại doanh nghiệp và CPHDNNN giai đoạn 2011 - 2016. Nghị quyết nhấn mạnh, hệ thống chính sách, pháp luật về QLVTSNN được ban hành khá đầy đủ, phạm vi điều chỉnh bao quát hơn so với giai đoạn trước. Doanh nghiệp nhà nước đã chuyển dịch theo hướng tập trung hơn vào những ngành nghề then chốt của nền kinh tế hoặc những lĩnh vực mà doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác không tham gia, tiếp tục giữ vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế của đất nước, góp phần bảo đảm định hướng XHCN. Ðể khắc phục những hạn chế, bất cập; thực hiện có hiệu lực, hiệu quả chính sách pháp luật về QLVTSNN tại doanh nghiệp và CPHDNNN, Nghị quyết giao Chính phủ khẩn trương tổng kết, hoàn thiện chính sách, pháp luật về lĩnh vực này; sớm trình QH sửa đổi, bổ sung các nội dung còn vướng mắc của Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp, Luật Doanh nghiệp, Luật Ðấu thầu, Luật Xây dựng, Luật Ðầu tư, Luật Ðất đai và các văn bản khác có liên quan.
Chính phủ ban hành văn bản phân công, phân cấp việc thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp; văn bản quy định về cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; tổng kết, đánh giá mô hình Tổng công ty Ðầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) và mối quan hệ với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Chính phủ ban hành văn bản quy định về bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh đối với doanh nghiệp nhà nước theo từng loại hình, lĩnh vực, địa bàn hoạt động đặc thù của doanh nghiệp (chậm nhất vào tháng 5-2019).
Nghị quyết giao Kiểm toán Nhà nước kiểm toán Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp và việc sử dụng nguồn thu từ đất của các doanh nghiệp nhà nước đã cổ phần hóa giai đoạn 2011 - 2017, báo cáo QH kết quả tại kỳ họp thứ 7 (tháng 5-2019).
Về tổ chức, kiểm tra và giám sát thực hiện, Nghị quyết nhấn mạnh: Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các địa phương, doanh nghiệp nhà nước trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, chỉ đạo tổ chức, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết.
Ủy ban Thường vụ QH, Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của QH, các Ðoàn đại biểu QH, đại biểu QH, HÐND các cấp, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
Trong sáng 15-6, QH biểu quyết thông qua Nghị quyết thành lập Ðoàn giám sát chuyên đề “việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Ðất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018”; Nghị quyết thành lập Ðoàn giám sát chuyên đề “việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014-2018”; biểu quyết thông qua: Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ năm, QH khóa XIV; Nghị quyết kỳ họp thứ năm, QH khóa XIV.
* Chiều 15-6, tại Hà Nội, Tổng Thư ký QH, Chủ nhiệm Văn phòng QH Nguyễn Hạnh Phúc chủ trì họp báo công bố kết quả kỳ họp thứ năm, QH khóa XIV.
Báo cáo tại cuộc họp báo nêu rõ, tại kỳ họp của QH lần này, các dự án luật, nghị quyết trình Quốc hội tại kỳ họp có ý nghĩa quan trọng, được đông đảo cử tri quan tâm. Quốc hội đã dành phần lớn thời gian để thảo luận, thông qua bảy luật và tám Nghị quyết. Hoạt động chất vấn có những vấn đề được QH lựa chọn sát thực tế; việc đổi mới, cải tiến cách thức chất vấn và trả lời chất vấn theo hướng rút ngắn thời gian nêu và trả lời câu hỏi đã tạo điều kiện để tăng số đại biểu QH chất vấn, tranh luận; đồng thời, phát huy được năng lực của đại biểu, nâng cao chất lượng câu hỏi và câu trả lời.
Phát biểu ý kiến tại cuộc họp báo, đồng chí Nguyễn Hạnh Phúc nêu rõ, trong hoạt động của QH, báo chí có vai trò rất quan trọng, là cầu nối đắc lực giữa QH với cử tri. Các cơ quan thông tấn, báo chí đã liên tục bám sát và phản ánh kịp thời, đầy đủ thông tin các kỳ họp QH, các phiên họp của Ủy ban Thường vụ QH. Qua đó góp phần quan trọng trong việc truyền tải tâm tư, nguyện vọng của nhân dân tới QH, giúp cho hoạt động của QH ngày càng gần gũi, mật thiết với nhân dân. Nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, thay mặt lãnh đạo Văn phòng QH, đồng chí gửi lời chúc mừng tới các đồng chí lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí, thông tấn.
Tại cuộc họp báo, Tổng Thư ký QH trả lời một số câu hỏi của phóng viên các cơ quan báo chí, liên quan một số lĩnh vực hoạt động của QH.
 
Theo Báo Nhân dân
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)