Phát huy vai trò của cấp ủy đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý đất đai

11:46, 07/06/2018
Quản lý đất đai đòi hỏi sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao đồng bộ của cấp ủy, chính quyền địa phương. Thực tế cho thấy ở đâu cán bộ, đảng viên gương mẫu, cấp ủy, chính quyền vào cuộc tích cực ở đó đất đai trở thành nguồn lực phát triển, các sai phạm trong quản lý, sử dụng đất đai được phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời, hiệu quả.
v
Đảng ủy xã Phương Chiểu (thành phố Hưng Yên) kiểm tra kết quả thực hiện quy hoạch nông thôn mới
Xác định rõ vai trò, ý nghĩa của việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) đối với công tác quản lý đất đai nên ngay từ năm 1994, Đảng ủy xã Phương Chiểu (thành phố Hưng Yên) đã chỉ đạo UBND xã rà soát, lập hồ sơ các thửa đất giao cho các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn. Kết quả, đến năm 1996, toàn xã đã cơ bản hoàn thành cấp GCNQSDĐ cho các hộ gia đình, cá nhân.
 
Bên cạnh đó, Đảng ủy xã Phương Chiểu cũng quan tâm chỉ đạo công tác quy hoạch sử dụng đất, coi đây là khâu quan trọng làm cơ sở để lãnh đạo, chỉ đạo và định hướng phát triển sản xuất. Đảng ủy xã yêu cầu UBND xã chỉ đạo các thôn và cán bộ chuyên môn thường xuyên rà soát, lập quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa, công khai quy hoạch sử dụng đất rộng rãi đến từng thôn, xóm để nhân dân biết và thực hiện nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế về đất đai.
 
Chỉ riêng trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, đảng ủy xã đã cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã bằng nhiều nghị quyết chuyên đề liên quan đến công tác quản lý đất đai như: Nghị quyết số 01-NQ/ĐU ngày 15.6.2017 về xử lý vi phạm về đất đai; Nghị quyết số 05-NQ/ĐU ngày 6.10.2017 về chuyển đổi cơ cấu cây trồng… Đảng ủy xã giao trách nhiệm cho cấp ủy chi bộ, đảng ủy viên, ủy viên ban thường vụ đảng ủy xã phụ trách thực hiện việc giám sát công tác quản lý đất đai tại địa bàn để kịp thời phát hiện, ngăn ngừa hoặc kiến nghị biện pháp xử lý vi phạm kịp thời.
 

Ông Nguyễn Lương Bằng, Bí thư Đảng ủy xã Phương Chiểu: “Nhờ tăng cường công tác quản lý đất đai nên từ năm 2000 đến nay, trên địa bàn xã không phát sinh trường hợp bán đất trái thẩm quyền và hầu như không còn đất dôi dư phải xử lý khi cấp đổi GCNQSDĐ. Trong ngăn chặn tình trạng sử dụng đất sai mục đích, xây dựng công trình trái phép trên đất, giải tỏa vi phạm về đất đai, đảng ủy xã gắn trách nhiệm của cấp ủy chi bộ và cá nhân được phân công phụ trách. 

 

Vi phạm phát sinh tại địa bàn nào, cấp ủy chi bộ và cá nhân các đồng chí đó sẽ phải chịu trách nhiệm báo cáo, đề xuất cũng như thực hiện các biện pháp ngăn chặn, xử lý theo thẩm quyền, trách nhiệm”.

Bên cạnh những địa phương tích cực, chủ động trong quản lý đất đai vẫn còn những địa phương buông lỏng quản lý khiến vi phạm cũ không được xử lý kịp thời, vi phạm mới lại phát sinh.
 
Theo kết quả tổng hợp của Sở Tài nguyên và Môi trường, toàn tỉnh có trên 4,2 nghìn trường hợp vi phạm về đất đai phát sinh sau Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 16.3.2016 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh (Chỉ thị 02), trong đó có 1.095 trường hợp xây dựng công trình, nhà ở trái phép trên đất nông nghiệp. Xã Minh Tân (Phù Cừ) có 32 trường hợp xây dựng nhà ở, nhà tạm phát sinh sau Chỉ thị 02.
 
Trước thực trạng trên, Huyện ủy Phù Cừ giao Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy và Thanh tra huyện tiến hành thanh tra, kiểm tra xác minh rõ trách nhiệm của những người đứng đầu xã và ban hành các quyết định thi hành kỷ luật ở mức cảnh cáo đối với Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND xã Minh Tân vì thiếu trách nhiệm và buông lỏng quản lý đất đai. 
 
Trên địa bàn tỉnh đã có nhiều bài học đắt giá do buông lỏng công tác lãnh đạo, quản lý, thiếu trách nhiệm trong quản lý đất đai của cấp ủy, chính quyền cơ sở, sự thoái hóa, tư lợi của một số cán bộ, đảng viên như các vụ việc của cán bộ thôn Hoàng Nha, xã Minh Hải (Văn Lâm) bán đất trái thẩm quyền; cán bộ thôn Mão Chinh, xã Dương Quang (Mỹ Hào) bán đất trái thẩm quyền và chiếm đoạt tài sản; cấp ủy chi bộ thôn Lộng Thượng, xã Đại Đồng (Văn Lâm) ban hành nghị quyết bán đất và giao đất trái thẩm quyền… 
Lãnh đạo xã Ngọc Long (Yên Mỹ) kiểm tra kết quả xử lý, giải tỏa vi phạm về đất đai
Lãnh đạo xã Ngọc Long (Yên Mỹ) kiểm tra kết quả xử lý, giải tỏa vi phạm về đất đai
Trong năm 2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành 2 văn bản liên quan đến công tác giải tỏa các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, vi phạm hành lang bảo vệ công trình giao thông, thủy lợi và hoạt động bến bãi, khai thác cát trái phép.
 
Đó là Công văn 738a-CV/TU ngày 8.5.2017 và Thông báo số 977-TB/TU ngày 21.12.2017. Tại các văn bản này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả công tác xử lý vi phạm về đất đai; tập trung thực hiện để từng bước xử lý giải tỏa dứt điểm các công trình vi phạm; người đứng đầu cấp ủy, chính quyền chịu trách nhiệm chính trong việc tổ chức thực hiện lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện giải tỏa vi phạm…
 
Ban Thường vụ cấp ủy và tập thể lãnh đạo các cơ quan, đơn vị phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, có nghị quyết chuyên đề để triển khai, huy động cả hệ thống chính trị thực hiện; tuyệt đối tránh tư tưởng coi đây là công việc riêng của UBND các cấp, hoặc triển khai mang tính hình thức, phong trào…
 
Để đất đai thực sự trở thành nguồn lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội đòi hỏi công tác quản lý đất đai phải đồng bộ, hiệu quả từ cơ sở. Cấp ủy đảng cơ sở phải phát huy tốt vai trò lãnh đạo cũng như giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ quản lý, sử dụng đất đai. Những định hướng, quyết sách đúng, trúng từ cơ sở với nòng cốt là cấp ủy cấp xã sẽ khai thác tốt tiềm năng đất đai, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.   
 
Mai Nhung
 
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)