Văn Giang: Trưởng ban Tuyên giáo huyện ủy đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện

16:14, 13/06/2018
Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25.10.2017 của BCH Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” (Nghị quyết 18), Kế hoạch số 88-KH/TU ngày 5.2.2018 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 18, ngày 29.3.2018, Huyện ủy Văn Giang ban hành Kế hoạch 52-KH/HU đề ra những nhiệm vụ thực hiện theo lộ trình. 
 
Cụ thể hóa các văn bản trên, vừa qua Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Giang đã ban hành Quyết định số 241 phân công Trưởng ban Tuyên giáo huyện ủy đồng thời giữ chức danh Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện.
 
Đào Doan
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)