Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ làm việc tại Hưng Yên

20:48, 31/07/2018
Ngày 31.7, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ do ông Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại tỉnh về công tác CCHC của tỉnh thời gian qua. Ông Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp và làm việc với đoàn.
Toàn
Toàn cảnh buổi làm việc
Thời gian qua, công tác CCHC được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và lãnh đạo các đơn vị, địa phương tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính, phục vụ tốt các tổ chức, cá nhân. 
 
Việc soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh luôn bám sát các quy định của pháp luật, quy định, hướng dẫn của các cấp có thẩm quyền. 
 
Thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, UBND tỉnh đã có Quyết định số 67/QĐ-UBND ngày 15.1.2018 ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Hưng Yên năm 2018. 
 
Trong 6 tháng đầu năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành 11 quyết định công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ngành trên địa bàn tỉnh. Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện được niêm yết công khai. 
 
Thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, đến nay 17/17 cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, 10/10 UBND cấp huyện và 161/161 UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh đã thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông. Toàn tỉnh có 187 cơ quan, đơn vị từ cấp tỉnh đến cấp xã triển khai thực hiện mô hình một cửa hiện đại. 
 
Trong công tác cải cách bộ máy hành chính nhà nước, việc ban hành các văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và sắp xếp các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện được thực hiện kịp thời, nghiêm túc theo các quy định của Chính phủ.  
 
Công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh căn cứ vào Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức, các nghị định của Chính phủ và thông tư của Bộ Nội vụ.  
 
Về cải cách tài chính công, tỉnh đã giao chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với 53 cơ quan cấp tỉnh, 130 đơn vị cấp huyện, 161 đơn vị cấp xã; tất cả các cơ quan, đơn vị đều đã xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ. 828 đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh đã được giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đã xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ. 
 
100% số sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh có mạng LAN và Trang thông tin điện tử được tích hợp trên Cổng thông tin điện tử tỉnh. 
 
100% các cơ quan hành chính nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã đã triển khai, ứng dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành trong hoạt động chỉ đạo điều hành, xử lý công việc. 100% thủ tục hành chính đều được cung cấp trực tuyến tối thiểu mức độ 2 trên Cổng thông tin điện tử tỉnh và Trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố; cung cấp 868 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 54 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên Hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến của tỉnh.
 
Tại buổi làm việc, tỉnh đã nêu một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện cải cách hành chính, Đoàn kiểm tra nghe Ban Thường vụ Tỉnh đoàn báo cáo về công tác thông tin tuyên truyền cải cách hành chính trong tổ chức Đoàn thanh niên trên địa bàn tỉnh. 
 
Thay mặt UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Duy Hưng tiếp thu những ý kiến của các thành viên Đoàn kiểm tra và khẳng định tỉnh luôn quan tâm đến công tác CCHC, đã chỉ đạo quyết liệt để thực hiện đồng bộ các giải pháp, qua đó góp phần nâng cao chất lượng CCHC, cải thiện các chỉ số CCHC, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương, cần tích cực khắc phục một số hạn chế do Đoàn kiểm tra nêu ra và căn cứ vào nhiệm vụ của đơn vị mình triển khai tốt công tác cải cách hành chính.
 
Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn đánh giá cao công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh, sự phối hợp thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh và những kết quả mà tỉnh đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2018. 
 
Trong thời gian tới, ông Nguyễn Anh Tuấn đề nghị tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức của các cá nhân, doanh nghiệp về những lợi ích của công tác cải cách hành chính; Tỉnh quan tâm giải quyết các vấn đề liên quan đến lợi ích của người dân, doanh nghiệp, tránh những phát sinh không đáng có trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính. 
 
Đoàn công tác ghi nhận những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị của tỉnh để tiếp tục tham mưu với Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành thực hiện bảo đảm đúng quy định, thống nhất, đồng bộ, thuận lợi trong quá trình thực  hiện nhiệm vụ của địa phương.
 
Vũ Huế
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)