Hưng Yên: 100% số xã, phường đã sử dụng phần mềm một cửa điện tử liên thông

20:57, 31/07/2018
Ngày 31.7, tại Sở Thông tin và Truyền thông, Ban chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm. Dự và chỉ đạo hội nghị có ông Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo (BCĐ) ứng dụng CNTT tỉnh. 
Tia
Toàn cảnh hội nghị
6 tháng đầu năm, công tác chỉ đạo, điều hành của BCĐ ứng dụng CNTT tỉnh được tăng cường và đạt được nhiều kết quả tích cực. Đến nay, 100% các ban, sở, ngành, UBND các huyện, thành phố có mạng LAN và có trang thông tin điện tử tích hợp trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh; tỷ lệ hồ sơ, văn bản điện tử được trao đổi hoàn toàn dưới dạng điện tử trong hoạt động nội bộ của cơ quan nhà nước đạt trên 80%; 100% các ban, sở, ngành và UBND các huyện, thành phố đã thực hiện sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành trong trao đổi công việc. 100% các xã, phường, thị trấn được cài đặt, sử dụng phần mềm một cửa điện tử liên thông; hệ thống một cửa điện tử liên thông của tỉnh đã tiếp nhận 88.595 hồ sơ, giải quyết được 87.059 hồ sơ, số hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt 98,5%... 
 
6 tháng cuối năm, bên cạnh công tác tuyên truyền, tập huấn, BCĐ ứng dụng CNTT tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phát triển hạ tầng và ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước như: Duy trì hoạt động ổn định hệ thống mạng LAN; tăng cường công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trên môi trường mạng; triển khai ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước và giao dịch điện tử khác…
 
Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Duy Hưng yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông cần chủ động phối hợp với các ban, sở, ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn ứng dụng CNTT; hướng tới sử dụng chung 1 phần mềm  để tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính;  các đơn vị cần bám sát chỉ tiêu, định hướng trong kế hoạch ứng dụng CNTT của tỉnh; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến để người dân hiểu và tiếp cận quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4…
 
Minh Hồng
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)