Hưng Yên thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

10:14, 10/12/2018
Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên vừa ban hành Quyết định số 45/2018/QĐ-UBND thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc Văn phòng UBND tỉnh Hưng Yên.
 
Khi Trung tâm đi vào hoạt động, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh sẽ giải thể. Đồng thời bàn giao các công việc, hồ sơ, tài liệu và các vấn đề khác có liên quan đang giải quyết về Trung tâm để tiếp tục thực hiện, bảo đảm không làm ảnh hưởng hoặc gián đoạn việc tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính cho tổ chức cá nhân theo quy định.
 
Trung tâm là đầu mối tiếp nhận, hướng dẫn, theo dõi và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh và các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; hỗ trợ các tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.
 
Việc này sẽ góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả, bảo đảm công khai minh bạch, trong việc xây dựng môi trường hành chính hiện đại, văn minh, tạo thuận lợi tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp khi đến giao dịch.
 
Theo quyết định, trụ sở Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hưng Yên đặt tại tòa nhà Bưu điện tỉnh Hưng Yên, đường Chùa Chuông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên. 
 
Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20.12.2018
 
PV
 

 


Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)