Văn Lâm: 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới

22:00, 20/12/2018
Trong 2 ngày 20 và 21.12, HĐND huyện Văn Lâm khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tổ chức kỳ họp thứ sáu đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; đề ra nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và xem xét quyết định nhiều nội dung quan trọng khác. Dự khai mạc kỳ họp có vị trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Trần Thị Thanh Thủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trần Quốc Văn, Bí thư Huyện ủy Văn Lâm. Cùng dự có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Xuân Sảng.
Các
Các đại biểu dự kỳ họp
Năm 2018, kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục phát triển. Giá trị sản xuất trên 1 ha canh tác đạt 185 triệu đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 58 triệu đồng; tổng thu ngân sách ước đạt trên 1.500 tỷ đồng, đạt 110,32% kế hoạch; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 99,4%.  
 
Đến nay, huyện có 100% số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản được chú trọng; công tác giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa, giải quyết việc làm được quan tâm; quốc phòng, an ninh được giữ vững; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,82%.
 
Năm 2019, huyện Văn Lâm đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của HĐND huyện. Trong đó phấn đấu thu ngân sách đạt 1.600 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 64 triệu đồng, hoàn thành các tiêu chí huyện nông thôn mới; phấn đấu có từ 1 – 2 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu… 
 
Bên cạnh đó, huyện tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên và môi trường; tập trung chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và tiến độ thi công các công trình đầu tư xây dựng cơ bản; nâng cao hiệu lực, hiệu quả các hoạt động thanh tra, kiểm soát, quản lý thị trường, đấu tranh với các hành vi buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng; đẩy mạnh các hoạt động y tế dự phòng; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người có công...
 
Tại kỳ họp, HĐND huyện tiến hành bầu bổ sung chức danh chủ tịch HĐND huyện, miễn nhiệm và bầu Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện, bầu bổ sung ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016 – 2021. Đồng thời, lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND bầu theo quy định. 
 
PV
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)