Hưng Yên thêm nhiều gói hỗ trợ bảo đảm an sinh xã hội trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch Covid-19

21:36, 13/04/2020

Nhằm bảo đảm an sinh xã hội trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, cùng với các biện pháp của Chính phủ hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, tỉnh đã và đang triển khai thêm chính sách đặc thù để hỗ trợ những người yếu thế trong xã hội ổn định cuộc sống.

 

Ngày 9.4, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 04/NQ-CP về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Theo nghị quyết của Chính phủ thì người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 1 tháng trở lên do các doanh nghiệp gặp khó khăn bởi đại dịch Covid-19, không có doanh thu hoặc không có nguồn tài chính để trả lương thì được hỗ trợ 1,8 triệu đồng/người/tháng. 


 
Đối với người sử dụng lao động có khó khăn về tài chính và đã trả trước tối thiểu 50% lương ngừng việc cho người lao động trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 6.2020 sẽ được vay không có tài sản bảo đảm tối đa 50% tiền lương tối thiểu vùng đối với từng người lao động theo thời gian trả lương thực tế nhưng không quá 3 tháng với lãi suất 0%, để trả phần lương còn lại và giải ngân trực tiếp hàng tháng đến người bị ngừng việc.


Hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm tạm ngừng kinh doanh từ ngày 1.4.2020 được hỗ trợ 1 triệu đồng/hộ/tháng. Người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm được hỗ trợ 1 triệu đồng/người/tháng.


Với các nhóm đối tượng là lao động làm việc tại các doanh nghiệp và hộ kinh doanh cá thể bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 được hỗ trợ theo hàng tháng và tùy theo tình hình thực tế diễn biến dịch xảy ra nhưng tối đa không quá 3 tháng. Thời gian áp dụng bắt đầu từ tháng 4.2020.


Đối với nhóm người có công với cách mạng và đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng được hỗ trợ thêm 500 nghìn đồng/người/tháng. Hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ 250 nghìn đồng/khẩu/tháng. Thời gian áp dụng là 3 tháng (từ tháng 4 đến tháng 6.2020) và được chi trả 1 lần.


Bên cạnh đó, Chính phủ cũng có chính sách tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất (tối đa không quá 12 tháng) cho người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 dẫn đến phải giảm từ 50% lao động tham gia bảo hiểm xã hội trở lên so với thời điểm cơ quan có thẩm quyền công bố dịch; cho phép người lao động được gửi hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp qua đường bưu điện, thông báo về việc tìm kiếm việc làm hàng tháng được thực hiện dưới hình thức gián tiếp mà không phải xin xác nhận UBND xã, phường, thị trấn.


Để chính sách hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 từ hỗ trợ của Chính phủ được kịp thời, tỉnh đã triển khai ngay công tác rà soát, tổng hợp. Tính đến ngày 8.4, toàn tỉnh có 145 doanh nghiệp bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 với số lao động ảnh hưởng gần 16 nghìn người. Đối với nhóm đang hưởng trợ cấp, tính đến ngày 31.3, toàn tỉnh có 24.104 người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi; 50.073 người đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng; số người thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo là trên 40 nghìn người.


Bên cạnh việc triển khai gói hỗ trợ của Chính phủ, tỉnh đã xây dựng kế hoạch triển khai gói hỗ trợ đặc thù cho một số nhóm yếu thế trên địa bàn tỉnh. Theo đó, tỉnh sẽ hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho những đối tượng khuyết tật chưa được hưởng trợ cấp hàng tháng với khoảng gần 3.700 đối tượng. Cùng với đó, tỉnh sẽ hỗ trợ cho người cao tuổi từ đủ 75 tuổi đến dưới 80 tuổi không có lương hưu, trợ cấp hàng tháng, không thuộc diện hộ nghèo, không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng. Dự kiến mức trợ cấp xã hội hàng tháng bằng 50% mức chuẩn trợ cấp xã hội theo quy định. Nguồn kinh phí thực hiện chính sách cho 2 nhóm đối tượng này dự kiến khoảng 28 tỷ đồng.


Phát biểu tại cuộc họp chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 mới đây, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Bảo đảm an sinh xã hội cho nhân dân là nhiệm vụ cần thiết và cấp thiết ngay lúc này nhằm ổn định đời sống của người nghèo, người yếu thế trong xã hội. Do đó, cùng với gói hỗ trợ của Chính phủ, Hưng Yên cũng sẽ triển khai ngay chính sách hỗ trợ đặc thù của tỉnh. Đồng thời giao cho các ngành chức năng phối hợp với các địa phương rà soát, tổng hợp danh sách các đối tượng đủ điều kiện thụ hưởng phải thực hiện trên cơ sở bảo đảm minh bạch, niêm yết công khai, quy định rõ người đứng đầu chính quyền cơ sở, cơ quan, doanh nghiệp chịu trách nhiệm toàn diện trong thực hiện. Bên cạnh đó, tỉnh đẩy mạnh công tác xã hội hóa để tăng thêm nguồn lực cho các địa phương thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19; hỗ trợ, giúp đỡ những hộ nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và hộ trong vùng phải cách ly khi có trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.


Ngoài ra, hiện tỉnh đang triển khai chương trình xây nhà ở cho người có công và hộ nghèo. Tổng số nhà được phê duyệt hỗ trợ xây dựng là 1.575 nhà với mức hỗ trợ 80 triệu đồng/nhà. Hiện nay, các cấp, các ngành đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng, thực hiện ngay việc giải ngân nguồn vốn hỗ trợ cho các hộ gia đình đã và đang xây dựng. Phấn đấu đến hết tháng 5, tỉnh sẽ xây xong nhà cho các đối tượng thuộc giai đoạn 1 và hoàn thành việc xây nhà cho các đối tượng thuộc giai đoạn 2 trong tháng 8. 


Phương Minh
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)