Hơn 160 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025

16:19, 12/05/2020

Thực hiện kế hoạch của cấp ủy cấp trên về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đến nay, toàn Đảng bộ tỉnh có hơn 160  tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025, đạt 30% số đảng bộ, chi bộ cấp cơ sở; trong đó, Đảng bộ huyện Kim Động có 100% số tổ chức cơ sở đảng hoàn thành đại hội. 


Nhìn chung các tổ chức cơ sở đảng tiến hành đại hội đúng với nội dung và quy định của các chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên. 


Lê Hiếu
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)