Họp Tổ Tuyên truyền, trang trí, khánh tiết phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025

20:25, 12/06/2020

Ngày 12.6, Tổ Tuyên truyền, trang trí, khánh tiết (Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 -2025) tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện những nội dung đã triển khai và định hướng nhiệm vụ trong thời gian tới. Đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 chủ trì hội nghị. 

 

Các đại biểu dự hội nghị
Các đại biểu dự hội nghị


 
Tại hội nghị các ngành thành viên của Tổ Tuyên truyền, trang trí, khánh tiết đã tập trung thảo luận, báo cáo về các nội dung: Tiến độ thực hiện các hoạt động, chương trình chào mừng đại hội; việc phát động các phong trào thi đua; công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận của cán bộ, đảng viên, hội viên và nhân dân liên quan đến đại hội; công tác kiểm tra việc chuẩn bị nội dung tuyên truyền, trang trí, khánh tiết đại hội tại cơ sở; nội dung, tiến độ tuyên truyền trên Báo Hưng Yên và Đài PT – TH tỉnh; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng đại hội của cán bộ, đảng viên, hội viên và nhân dân…


Kết luận hội nghị, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Thị Thanh Thủy yêu cầu: Trong thời gian tới, các ngành thành viên của Tổ Tuyên truyền, trang trí, khánh tiết tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ của ngành, đơn vị mình được phân công; xây dựng phương án, kế hoạch, kịch bản thực hiện chi tiết, cụ thể; chú trọng nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, hội viên và nhân dân để tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền tuyên truyền, định hướng dư luận; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hướng tới đại hội; tổ chức cho các đoàn viên, hội viên tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện đại hội; tăng cường đăng tải tin, bài tuyên truyền về đại hội trên Báo Hưng Yên, Đài PT – TH tỉnh, các trang thông tin điện tử; tổ chức chuỗi các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao trước và sau đại hội; chủ động đấu tranh phản bác các thông tin sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực cơ hội, thù địch…


Lê Hiếu
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)