ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ HUYỆN ÂN THI LẦN THỨ XXVI, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Phát huy mọi nguồn lực đưa huyện Ân Thi phát triển nhanh, bền vững

18:03, 22/07/2020

Với tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo, 5 năm qua, Đảng bộ và nhân dân huyện Ân Thi đã đoàn kết, chung sức, đồng lòng quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiều mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra. Qua đó, tiếp tục tạo tiền đề quan trọng để xây dựng huyện phát triển nhanh, bền vững trong những năm tới.


Ngay sau đại hội, Huyện ủy Ân Thi đã tập trung xây dựng chương trình hành động và kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết. Trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, Huyện ủy Ân Thi đã phát huy trí tuệ tập thể, tôn trọng nguyên tắc tập trung dân chủ, phân công rõ trách nhiệm cho tập thể và cá nhân, đặc biệt là trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện. Các nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy và Huyện ủy đã sớm đi vào cuộc sống và đạt được kết quả tích cực trên các lĩnh vực đời sống xã hội.


Là huyện có diện tích đất nông nghiệp lớn, trong đó chủ yếu là đất trồng lúa, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Huyện ủy, UBND huyện Ân Thi đã tập trung lãnh đạo. chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; quy hoạch vùng sản xuất tập trung, thực hiện cơ giới hóa, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, tích cực đưa nhiều giống lúa mới có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất; diện tích gieo cấy các giống lúa chất lượng cao không ngừng được mở rộng; bước đầu đã hình thành một số mô hình sản xuất cho hiệu quả, giá trị kinh tế cao. Giao thông nông thôn, công trình thủy lợi tiếp tục được đầu tư, nâng cấp tạo thuận lợi cho sản xuất và thu hoạch của người dân. Toàn huyện có 497 gia trại và trang trại, trong đó có 62 trang trại doanh thu trên 1 tỷ đồng/trang trại/năm. Giá trị thu nhập trên diện tích canh tác đến năm 2020 ước đạt 203 triệu đồng/ha (năm 2016 đạt 115 triệu đồng/ha). Phong trào xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả quan trọng. Đến nay, 20/20 xã trong huyện đều đạt chuẩn nông thôn mới, huyện cơ bản đạt các tiêu chí nông thôn mới.
 

Lãnh đạo huyện Ân Thi khen thưởng các tổ chức cơ sở đảng có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng
Lãnh đạo huyện Ân Thi trao giấy khen của Ban Thường vụ Huyện ủy tặng các tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền (2015 - 2020)

 

Để tạo sự chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế, hướng tới phát triển nhanh, bền vững, huyện Ân Thi tập trung quy hoạch cụm công nghiệp, xây dựng cơ sở hạ tầng để thu hút các dự án đầu tư vào sản xuất, kinh doanh. Đến nay, huyện có 4 cụm công nghiệp được tỉnh phê duyệt quy hoạch, thành lập; 184 doanh nghiệp đăng ký hoạt động, sản xuất, kinh doanh (tăng 54 doanh nghiệp so với nhiệm kỳ trước). Lĩnh vực thương mại, dịch vụ của huyện có bước phát triển khá. Hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu, mở rộng giao thương, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, chế biến nông sản được đẩy mạnh. Sản phẩm gạo của Công ty Cổ phần chế biến nông sản thực phẩm Hưng Việt và sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ bạc của Hợp tác xã chạm bạc Huệ Lai (xã Phù Ủng) được công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2019.


Lĩnh vực văn hóa, xã hội được bảo đảm, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao. An ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác quản lý, điều hành của chính quyền được tăng cường. Công tác xây dựng Đảng được quan tâm, chú trọng; vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng được nâng cao. Hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội hiệu quả tốt.


Trong nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã phát huy tốt vai trò là hạt nhân lãnh đạo toàn diện trên các lĩnh vực, cả phát triển kinh tế - xã hội cũng như công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng tiếp tục được chú trọng, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong xã hội. Phong trào thi đua xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh được nâng cao cả về chất lượng và tiêu chí thi đua. Hằng năm huyện có từ 85 đến 90% số tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém; trên 80% số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Đảng tiếp tục được quan tâm lãnh đạo, thực hiện nền nếp, có trọng tâm, trọng điểm; kỷ luật của Đảng được giữ vững. Công tác dân vận được chú trọng, phát huy hiệu quả. Công tác tổ chức cán bộ được quan tâm, tổ chức thực hiện đồng bộ.  Công tác tinh giản biên chế, sắp xếp lại bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả được đẩy mạnh. Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định về nêu gương được thực hiện thường xuyên và có sức lan tỏa sâu rộng. Những thành tích, kết quả nổi bật của Đảng bộ và nhân dân huyện Ân Thi trong nhiệm kỳ qua là tiền đề quan trọng cho việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn tiếp theo.


Bước sang nhiệm kỳ 2020 - 2025, có đủ cơ sở để khẳng định huyện Ân Thi có nhiều tiềm năng, điều kiện để bứt phá mạnh mẽ với vị trí địa lý thuận lợi; kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi tương đối đồng bộ và nguồn lực dồi dào từ diện tích đất công nghiệp, nông nghiệp và đô thị rộng lớn đã được phê duyệt quy hoạch. Để chuẩn bị cho chặng đường phát triển mới, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đề ra 8 chỉ tiêu cụ thể, 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp; trong đó, xác định các giải pháp trọng tâm là: Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tiếp tục đổi mới, sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp. Phát huy tiềm năng, khai thác nguồn lực, đẩy mạnh thu hút đầu tư; chú trọng phát triển công nghiệp, dịch vụ; đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, tiếp tục coi trọng và ưu tiên phát triển nông nghiệp, nông thôn theo hướng bền vững, giá trị, hiệu quả cao; nâng cao chất lượng tiêu chí xây dựng nông thôn mới; phát triển kinh tế đi đôi với bảo đảm công tác an sinh xã hội; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, góp phần xây dựng huyện Ân Thi trở thành huyện phát triển nhanh, bền vững.

 

Nguyễn Lê Huy,
                                                   Bí thư Huyện ủy Ân ThiNội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)