Hướng dẫn nội dung, trình tự, thủ tục giới thiệu người ứng cử, làm hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND huyện Yên Mỹ nhiệm kỳ 2021-2026

15:54, 23/02/2021

Ngày 23.2, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Yên Mỹ tổ chức hội nghị hướng dẫn nội dung, trình tự, thủ tục giới thiệu người ứng cử, làm hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 cho đại diện các cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ người ứng cử trên địa bàn. 


Hội nghị đã nghe giới thiệu, hướng dẫn nội dung, trình tự, thủ tục giới thiệu người ứng cử, làm hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XX nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, sau hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, Thường trực HĐND huyện đã thống nhất cho 26 cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể, trường học, các xã, thị trấn giới thiệu 68 người ứng cử; 2 người tự ứng cử đại biểu HĐND huyện. Từ ngày 24.2 đến ngày 11.3.2021, các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn có chỉ tiêu giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND huyện phải triển khai các nội dung liên quan đến công tác bầu cử tại đơn vị mình, chậm nhất là 17 giờ ngày 14.3.2021, người ứng cử phải hoàn thành việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND huyện. 


Phạm Đăng


 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)