Kỳ họp thứ Nhất, HĐND các huyện Ân Thi, Văn Giang nhiệm kỳ 2021-2026

17:55, 05/07/2021

Ngày 5.7, HĐND huyện Ân Thi khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ Nhất. Đồng chí Phạm Văn Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự.
 

Các đại biểu dự kỳ họp
Các đại biểu dự kỳ họp

 

Tại kỳ họp, Ủy ban bầu cử huyện báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND huyện khóa XX và công bố nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Kỳ họp thông qua các tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc ban hành nội quy các kỳ họp, quy chế hoạt động của HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 


Tại kỳ họp, HĐND huyện khóa XX đã tiến hành bầu các chức danh: Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND huyện; trưởng, phó trưởng ban các ban của HĐND huyện; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện; ủy viên UBND huyện; bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026; công bố Nghị quyết của Thường trực HĐND huyện về thành lập các Tổ đại biểu HĐND huyện khóa XX, chỉ định tổ trưởng, tổ phó tổ đại biểu... 


Theo chương trình làm việc, ngày 6.7, HĐND huyện tập trung xem xét các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết về: Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội  6 tháng đầu năm và những nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2021; quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020; thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; tiết kiệm chi thường xuyên năm 2021 và xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng khác.

* Ngày 5.7, HĐND huyện Văn Giang khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tổ chức khai mạc kỳ họp thứ nhất. Dự kỳ họp có đồng chí Trần Thị Tuyết Hương, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.
 

Các đại biểu dự kỳ họp
Các đại biểu dự kỳ họp

 

Tại kỳ họp, Ủy ban Bầu cử huyện báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND huyện khóa XX và công bố nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 


Tại kỳ họp, HĐND huyện khóa XX đã tiến hành bầu các chức danh: Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND huyện; trưởng ban, phó trưởng ban các ban của HĐND huyện; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện; ủy viên UBND huyện; Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026.


Theo chương trình làm việc, ngày 6.7, HĐND huyện tập trung xem xét các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết về: Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội  6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2021; tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri; tờ trình và dự thảo Nghị quyết về danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025; tờ trình và dự thảo Nghị quyết về danh mục đầu tư công năm 2022… và thực hiện một số nội dung quan trọng khác.


Đào Doan - Hoa PhươngNội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)